Ważne zmiany w programie  „Energia dla wsi”

Ważne zmiany w programie „Energia dla wsi”

Resort rolnictwa poinformował, że został wydłużony termin pierwszego naboru wniosków w programie „Energia dla wsi” do 29 lutego 2024 r. Biorąc pod uwagę na duże zainteresowanie programem, budżet został zwiększony do 1 mld zł. Źródłem finansowania programu „Energia dla...
Wyższy podatek rolny w 2024 roku

Wyższy podatek rolny w 2024 roku

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, ogłoszonym w Monitorze Polskim poz.1129 z...
Skip to content