Rozliczenie podatku VAT rolnikom

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług umożliwiają rolnikowi ryczałtowemu, który jest zwolniony z VAT, rezygnację ze zwolnienia i jego rozliczanie, co często jest korzystne, zwłaszcza jeżeli dokonywane są zakupy inwestycyjne jak np. budowa obiektów związanych z...

Zasady wzajemnej zgodności – cross compliance

Aktualna metodyka   Zasady wzajemnej zgodności – powiązanie płatności bezpośrednich ze spełnieniem określonych wymogów. Od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie minimalne wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance) i obowiązują rolników ubiegających się o: płatności...

Wiadomości Rolnicze

Redakcja Wiadomości Rolniczych 18-210 Szepietowo, tel. 86 275 89 00 Centrala 86 275 89 06 Redakcja fax 86 275 89 20 e-mail: redakcja.wr@odr-szepietowo.pl O gazecie „Wiadomości Rolnicze” to miesięcznik – poradnik dla rolników, redagowany i wydawany przez...
Skip to content