Wiadomości Rolnicze

lut 1, 2012 | Wydawnictwa

winieta

Redakcja Wiadomości Rolniczych
18-210 Szepietowo,
tel. 86 275 89 00 Centrala
86 275 89 06 Redakcja
fax 86 275 89 20
e-mail: redakcja.wr@odr-szepietowo.pl

O gazecie

„Wiadomości Rolnicze” to miesięcznik – poradnik dla rolników, redagowany i wydawany przez PODR w Szepietowie od 1990 roku. Kolportowany jest przez doradców PODR Szepietowo. Dostępny jest w prenumeracie, a także w sprzedaży we wszystkich Zespołach Doradztwa Rolniczego i Ośrodku w Szepietowie.

Rada Programowa: Joanna Czarkowska, Anna Olędzka, Arkadiusz Kalinowski, Robert Korczak, Tadeusz Kruszewski, Alina Maciąg, Ryszard Żochowski.

Redakcja: Anna Fatyga (redaktor naczelna), Wioletta Iwona Cieszkowska (grafika, skład komputerowy), Beata Rospędowska (grafika, skład komputerowy), Katarzyna Koc-Karwowska (korekta).

Skip to content