Ruszyła wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i działań obszarowych PROW

Skład Rady Społecznej

Imię i nazwisko / Miejsce pracy – pełniona funkcja

1. Agnieszka Filipek / MRiRW – Główny Specjalista w Zespole Organizacji i Finansowania Doradztwa Rolniczego Departament Strategii i Rozwoju,

2. Jadwiga Barbara Zabielska / Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego,

3. Stanisław Derehajło / Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,

4. Grzegorz Leszczyński / Polska Izba Rolnicza – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej,

5. Witold Grunwald / Podlaska Izba Rolnicza – Członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej,

6. Andrzej Nartowicz / NSZZ RI „Solidarność” – członek,

7. Jan Perkowski / Związek Zawodowy Rolników „Samoobrona” – członek,

8. Mirosław Surowiec / Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku,

9. Bożena Jelska-Jaroś / Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku,

10. prof. Józef Tworkowski / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

11. prof. Dariusz Bednarek / Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach,

12. Józef Sokolik / Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – Dyrektor

Skip to content