Skład Rady Społecznej

Imię i nazwisko / Miejsce pracy – pełniona funkcja

1. Katarzyna Sadowska -Kwas / MRiRW – Główny Specjalista, Departament Strategii i Rozwoju,

2. Jadwiga Barbara Zabielska / Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego,

3. Jerzy Leszczyński / Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,

4. Grzegorz Leszczyński / Polska Izba Rolnicza – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej,

5. Witold Grunwald / Podlaska Izba Rolnicza – Członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej,

6. Andrzej Nartowicz / NSZZ RI „Solidarność” – członek,

7. Jan Perkowski / Związek Zawodowy Rolników „Samoobrona” – członek,

8. Mirosław Surowiec / Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku,

9. Bożena Jelska-Jaroś / Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku,

10. dr hab. Mariola Grzybowska – Brzezińska prof. UWM / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych,

11. dr hab. Jacek Żmudzki prof. PIW / Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, zastępca kierownika Zakładu Chorób Świń,

12. Józef Sokolik / Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – Dyrektor

Skip to content