Podstawy prawne funkcjonowania PODR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, która prowadzi kompleksowe doradztwo rolnicze na obszarze województwa podlaskiego. W ramach doradztwa Ośrodek realizuje w szczególności szeroko pojętą działalność szkoleniową, działalność upowszechniającą metody produkcji rolniczej oraz działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

Ośrodek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tj. Dz. U. 2020, poz. 721 ze zm.) oraz statutu nadanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pełną treść aktów prawnych umieszczono w załącznikach.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042512507

Skip to content