Ruszyła wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i działań obszarowych PROW

Wiadomości Rolnicze

Redakcja Wiadomości Rolniczych:

tel. 86 275 89 06, e-mail: redakcja.wr@odr-szepietowo.pl

Wydawca:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo,
tel. 86 275 89 00 (Centrala), fax 86 275 89 20

O gazecie

„Wiadomości Rolnicze” to miesięcznik – poradnik dla rolników, redagowany i wydawany przez PODR w Szepietowie od 1990 roku. Dostępny jest w prenumeracie, a także w sprzedaży we wszystkich Zespołach Doradztwa Rolniczego i Ośrodku w Szepietowie.

Rada Programowa

Joanna Czarkowska, Anna Olędzka, Robert Korczak, Tadeusz Kruszewski, Alina Maciąg, Ryszard Żochowski.

Redakcja

Anna Fatyga (redaktor naczelna)

Wioletta Iwona Cieszkowska, Beata Rospędowska (grafika, skład komputerowy),

Katarzyna Koc-Karwowska (korekta).

Skip to content