Wiadomości Rolnicze

Redakcja Wiadomości Rolniczych:

tel. 86 275 89 06, e-mail: redakcja.wr@odr-szepietowo.pl

Wydawca:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo,
tel. 86 275 89 00 (Centrala), fax 86 275 89 20

O gazecie

„Wiadomości Rolnicze” to miesięcznik – poradnik dla rolników, redagowany i wydawany przez PODR w Szepietowie od 1990 roku. Dostępny jest w prenumeracie, a także w sprzedaży we wszystkich Zespołach Doradztwa Rolniczego i Ośrodku w Szepietowie.

Rada Programowa

Joanna Czarkowska, Robert Korczak, Tadeusz Kruszewski, Alina Maciąg, Anna Olędzka, Dorota Półtorak, Gabriela Włostowska.

Redakcja

Anna Fatyga (redaktor naczelna)

Wioletta Iwona Cieszkowska (grafika, skład komputerowy)

Anna Fatyga (korekta)

Skip to content