Reklama

Reklama w Wiadomościach Rolniczych

tel. 86 275 89 06

fax 86 275 89 20

e-mail: redakcja.wr@odr-szepietowo.pl

Ceny reklam i ogłoszeń w 2023 roku

Rodzaj reklamy
Strona A-4
Cena brutto
Cena netto
Strony kolorowe na okładce (drukowane na kredzie 130 g)
II strona okładki WR
1,00
1845,00
1500,00
III strona okładki WR
1,00
1599,00
1300,00
IV strona okładki WR
1,00
2952,00
2400,00
IV strona okładki WR
1/2 strony
1476,00
1200,00
IV strona okładki WR
1/4 strony
738,00
600,00
Strony kolorowe redakcyjne (drukowane na kredzie matowej 80 g)
reklama kolorowa
1,00
1230,00
1000,00
1/2 strony
676,50
550,00
1/4 strony
344,40
280,00
1/3 strony
430,50
350,00
artykuł sponsorowany
1,00
1230,00
1000,00
ogłoszenia w ramce 1 moduł*
1/12
123,00
100,00

* można zamówić 2, 3, 4 moduły (6 modułów = 1/2 strony)

Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie

Do pobrania
Moduły reklamowe

Warunki zamieszczania ogłoszeń i reklam

Redakcja Wiadomości Rolniczych przyjmuje do druku ogłoszenia i reklamy o tematyce zgodnej z programem pisma.

Przyjmowanie ogłoszeń i reklam

Tekst ogłoszenia, reklamy należy dostarczyć do redakcji na 4 tygodnie przed ukazaniem się pisma zawierającego ogłoszenie: np. do 25 kwietnia reklamę do nr 6/2021.

Ogłoszenia i reklamy przyjmujemy po przesłaniu zamówienia mailem pod adres redakcja.wr@odr-szepietowo.pl lub faksem na numer 86 275 89 20.

Wpłaty za reklamy należy dokonać przelewem na konto Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
62 1130 10590017 3415 5620 0003 lub bezpośrednio w kasie PODR w Szepietowie.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

 

Skip to content