Pierwsze miejsce dla Wiadomości Rolniczych

Już po raz kolejny najlepsi w kraju rolnicy, agroprzedsiębiorcy oraz działacze gospodarczy podzielili się swoimi doświadczeniami i dorobkiem. 20 stycznia 2016 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu. Na uroczystości Wiadomości Rolnicze...

Termin ucieka! Deklaracja organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe chcące korzystać z uproszczonej księgowości powinny do 31 stycznia 2016 roku złożyć deklarację. Organizacje mają obowiązek przesłania do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby stowarzyszenia, informację o wyborze prowadzenia ewidencji. ...

Terminarz rolnika na pierwsze półrocze

Przypominamy o ważnych datach, które każdy podlaski rolnik powinien uwzględnić w swoim kalendarzu na pierwsze półrocze 2016 roku. Sprawdź, kiedy złożyć odpowiedni wniosek i opłacić składkę KRUS. Pamiętaj o tagach w Szepietowie.      ...

Tłumy na konferencji rzepakowej

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród producentów rzepaku cieszyła się konferencja pn. Jak zwiększyć efektywność wykorzystania nawozów w uprawie rzepaku? 15 stycznia 2016 r. w Białymstoku mówiono m.in.: o nawożeniu rzepaku ozimego,...
Skip to content