Pierwsze miejsce dla Wiadomości Rolniczych

sty 25, 2016 | Aktualności

Już po raz kolejny najlepsi w kraju rolnicy, agroprzedsiębiorcy oraz działacze gospodarczy podzielili się swoimi doświadczeniami i dorobkiem. 20 stycznia 2016 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu. Na uroczystości Wiadomości Rolnicze otrzymały pierwsze miejsce w konkursie „AgroKlasa ODR 2015″.

 

gala 1

W tym roku zorganizowano cykl konfrontacji w sześciu wydziałach SGGW: Nauk o Zwierzętach, Nauk o Żywności, Nauk Ekonomicznych, Inżynierii Produkcji, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz Rolnictwa i Biologii.

Konferencje „Drogi do AgroSukcesu” to kontynuacja pomysłu sprzed 5 lat, kiedy w Auli Kryształowej SGGW wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu – laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga odpowiadali na pytania studentów i pracowników naukowych SGGW o źródła ich dużych sukcesów gospodarczych.

gala 2

W barwach nieformalnej AgroAkademii Umiejętności Praktycznych znaleźli się najlepsi w kraju rolnicy, agroprzedsiębiorcy oraz działacze gospodarczy, którzy podzielili się przed młodzieżą akademicką i kadrą naukowo-dydaktyczną SGGW swoimi bogatymi doświadczeniami i dorobkiem.

Program Noworocznej Gali Agrobiznesu był  bogaty. Na Gali m.in.: podsumowano Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” oraz konkursy „Kwatery na Medal 2015” i „AgroKlasa ODR 2015”, wręczono Medale 25-lecia laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP z l. 1991 – 2015 oraz Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” i Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP”. Nagrody i wyróżnienia wręczali: Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski, Podsekretarz Stanu w MRiRW Rafał Romanowski oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

W konkursie „AgroKlasa ODR 2015” co roku oceniane są wydawnictwa wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce. Miesięcznik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Wiadomości Rolnicze otrzymał ex aequo z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach pierwsze miejsce. Nagrodę odebrał Grzegorz Mikołajczyk dyrektor PODR w Szepietowie wspólnie z Anna Fatygą redaktor naczelną miesięcznika. Przypomnijmy zwycięscy konkursu są wyłaniani na podstawie punktów za: przedruki całych artykułów, bądź ciekawych fragmentów, punkty za okładkę miesiąca i wreszcie za najciekawszą broszurę tematyczną nadesłaną do AgroBiblioteczki.

Organizatorzy Konferencji: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor SGGW i Redakcja AGRO.

Patronat Honorowy Gali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

gala 3

gala 4

żródło: AGRO

Odsłony : 245
Skip to content