Upowszechnianie projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kształcenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich w państwach regionu bałtyckiego”

Upowszechnianie projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kształcenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich w państwach regionu bałtyckiego”

„Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerstwo:   Upowszechnianie projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kształcenie zawodowe kadry...
Skip to content