Zbiorczy harmonogram szkoleń planowanych do realizacji w styczniu 2023 roku PS WPR na lata...