Upowszechnianie projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kształcenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich w państwach regionu bałtyckiego”

lut 24, 2011 | Projekty zakończone

aktu323_1

„Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Partnerstwo:

wpodr_l aktu323_2 aktu323_3

 

Upowszechnianie projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kształcenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich w państwach regionu bałtyckiego”

22 lutego br. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się spotkanie informacyjne (seminarium) poświęcone upowszechnianiu/promocji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci, współrealizowanemu przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W seminarium uczestniczyli doradcy PODR (głównie terenowi). Prelegentami były osoby zaangażowane w projekt.

Seminarium miało na celu przede wszystkim podsumowanie dotychczasowej pracy w projekcie, szczególnie pod kątem przyszłych inicjatyw z partnerami projektu z instytucji doradczych Litwy i Łotwy.

W czasie seminarium omówiono m. in. założenia do opracowania produktów, które powstaną w ramach projektu.

Jednym z nich będzie raport długofalowej współpracy doradczo-szkoleniowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Litewskiej Służby Doradztwa Rolniczego (LAAS) i Łotewskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Szkolenia (LRATC). Dokument ten to pierwsza próba zestawienia możliwych idei i propozycji dróg rozwoju trójstronnej współpracy doradczej.

Innym produktem będzie nowatorski program kształcenia w wybranym wiodącym temacie szkoleniowym, wskazanym przez partnerów w raporcie.

W czasie seminarium przybliżono także innowacje i dobre praktyki zaobserwowane na obszarach wiejskich państw partnerskich w czasie wyjazdów grup badawczych doradców do partnerów projektu (tzw. „mobilności” doradców).

Prezentacja multimedialna umożliwiła uczestnikom spotkania na zasadzie porównawczej wyciąganie wniosków i dyskusję w temacie różnic i podobieństw między trzema partnerami.

Tomasz Śnieciński
Kierownik projektu

Skip to content