Nabór wniosków na przetwarzanie produktów rolnych

Wsparcie w kwocie maksymalnej do 500 000 zł. będzie można uzyskać zależnie od podejmowanego działania (wykaz wspieranych działań w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. z późn. zm.)  oraz  do 100 000 zł, w przypadku rolniczego...

Rolniku – złóż do końca stycznia

Dnia 31.01.2019 roku upływa termin złożenia przez rolnika – beneficjenta poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 tzw. Informacji po realizowanej operacji. Obowiązek ten wynika z postanowienia § 5 ust. 4 Umowy o przyznaniu...
Skip to content