Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów udzielanych w 2019 roku

sty 23, 2019 | Aktualności

W dniu 21 stycznia 2019 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2019 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
  • środki w kwocie 0,5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
  • środki w kwocie 1 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O powyższe kredyty można ubiegać się bankach, tj.Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

 

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielanych przez Banki, obowiązujące w okresie 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

(wysokość WIBOR – 1,72%, wg stawki z dnia  30.11.2018 r)

Lp. Bank Marża Banku

 

 

Oprocentowanie Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę
Linie kredytowe: RR, Z, PR
1 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 2,50 4,2200 3,0000
2 Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2200 3,0000
3 SGB-Bank SA 2,50 4,2200 3,0000
4 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2,48 4,2000 3,0000
5 BOŚ SA 2,45 4,1700 3,0000
6 Raiffeisen Polbank 2,30 4,0200 3,0000
7 Pekao SA 2,25 3,9700 3,0000
8 Bank Zachodni WBK SA 1,95 3,6700 3,0000

 

 

Oprocentowanie kredytów klęskowych udzielanych przez Banki, obowiązujące w okresie 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

(wysokość WIBOR – 1,72%, wg stawki z dnia  30.11.2018 r.)

 

 

Lp.

 

 

Bank

 

 

Marża Banku

 

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę
Linie kredytowe: K01, DK01, K02, DK02
Ubezpieczeni Nieubezpieczeni

 

1 SGB-Bank SA

 

3,50 5,2200 0,5000 2,8600
2 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3,50 5,2200 0,5000 2,8600
3 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 3,50 5,2200 0,5000 2,8600
4 Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2200 0,5000 2,3600
5 BOŚ SA 2,45 4,1700 0,5000 2,3350
6 Raiffeisen Polbank 2,30 4,0200 0,5000 2,2600
7 Pekao SA 2,25 3,9700 0,5000 2,2350
8 Pekao SA 1,95 3,6700 0,5000 2,0850

 

 

Oznaczenia symboli linii kredytowych:

RR –        kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym

Z-            kredyty na zakup użytków rolnych

PR –        kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

K01 –      kredyty klęskowe inwestycyjne

K02 -kredyty klęskowe obrotowe

DK01-kredyty klęskowe inwestycyjne – duże przedsiębiorstwa

DK02-   kredyty klęskowe obrotowe – duże przedsiębiorstwa

 

Źródło- www.arimr.gov.pl

                                                                                                                    Kazimierz Konarzewski

Odsłony : 301
Skip to content