Posadź las

Posadź las

Rolnicy, którzy mają w planach zalesienie swoich gruntów mogą skorzystać ze wsparcia na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to pomoc, w której można ubiegać się także o dofinansowanie na tworzenie...
Skip to content