Zaproszenie do udziału w warsztatach – Podlaska Akademia Serowarska – III Edycja

lip 25, 2022 | Aktualności

ZAPROSZENIE
do udziału w warsztatach z przetwórstwa mleka  operacji realizowanej w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie pod nazwą: „Podlaska Akademia Serowarska” III Edycja.

Warsztaty odbędą się kolejno w dniach: 23.08.2022 r. – 24.08.2022 r. oraz 25.08.2022 r. – 26.08.2022 r. w godzinach od 10:00 do 16:00.

w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo).

Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego prowadzących gospodarstwa o specyfice mleczarskiej, którzy zarejestrowali RHD lub MLO lub prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mleka, planujących rozpoczęcie działalności związanej z przetwórstwem mleka, zainteresowanych tematyką przetwórstwa mleka, doradców propagujących zakładanie i rozwój RHD i MLO oraz tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, przedstawicieli instytucji wspierających promocję i rozwój obszarów wiejskich w tym RHD i MLO oraz tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, instytucji wspierających promocję i rozwój handlu detalicznego, w tym RHD i MLO oraz tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Na warsztatach poruszone będą tematy: przetwórstwo mleka, produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO, ulepszone receptury serów podpuszczkowych oraz sprzedaż wytworzonych produktów bezpośrednio konsumentowi finalnemu, a więc promowanie krótkich łańcuchów dostaw.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie wytwarzania serów podpuszczkowych. Dwudniowe warsztaty odbędą się w grupach 10 osobowych.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej  i dostarczenie jej osobiście do PODR w Szepietowie pok. nr 24 lub przesłać  faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: dpoltorak@odr-szepietowo.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem Dorota Półtorak pok. nr 24, do dnia 28.07.2022 r, do godziny 12.00. Osoba do kontaktu: Dorota Półtorak 504 666 744 .

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium pierwszeństwo mają osoby prowadzące zarejestrowaną działalność w ramach RHD, MLO czy działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mleka. O pozostałych kandydatach zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Regulamin

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

Odsłony : 403
Skip to content