Nieoprocentowane kredyty dla producentów rolnych

Rolnicy, którzy nie otrzymali płatności bezpośrednich za 2015 rok, będą mogli skorzystać z nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Zgodnie z...

Nowe zasady w obrocie ziemią

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ziemi rolnej. Według nowych przepisów, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji ANR, podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Nowe zasady będą...

Hodowco królików podnieś swoje kwalifikacje

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu hodowli i oceny fenotypu królików rasowych. Cykl szkoleń obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które odbędą się w PODR w Szepietowie. Pierwsze szkolenie już 16-17 kwietnia 2016 r. w czasie trwanie...
Skip to content