Nieoprocentowane kredyty dla producentów rolnych

lut 29, 2016 | Aktualności

Rolnicy, którzy nie otrzymali płatności bezpośrednich za 2015 rok, będą mogli skorzystać z nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Zgodnie z rozporządzeniem, całość oprocentowania kredytu zapłaci ARiMR. Rolnik poniesie wyłącznie koszty prowizji tj. 0,25% kwoty kredytu.

Pomoc ARiMR będzie udzielana w formule de minimis w rolnictwie co oznacza m.in, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie będzie mogła przekroczyć wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne, tj. równowartości 15 000 EUR w okresie trzech lat. Producent rolny będzie zobligowany do spłacenia kredytu w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14 lipca 2016 r.

Warunkiem ubiegania się o kredyt na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej będzie dołączenie do wniosku o kredyt zaświadczenia wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku, o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 rok, w którym wskaże on kwotę, do wysokości której może być udzielony kredyt.

Nowa, nieoprocentowana dla producenta rolnego, linia kredytowa będzie finansowana przez banki z ich własnych środków w ramach umów zawartych z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych. Lista banków, które podpisały aneksy do umowy o współpracy będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Kruszewska Katarzyna

 

Odsłony : 262
Skip to content