Konkurs „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS i na jedno pytanie problemowe. W konkursie mogą brać udział rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy prowadzą...

Zapraszamy na pola doświadczalne PODR w Szepietowie

Na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie zlokalizowano wiele doświadczeń z różnych dziedzin m.in. doświadczenia nawozowe, odmianowe, z ochroną roślin. Prowadzone jest także Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe zbóż ozimych, zbóż jarych i...
Skip to content