Terminy składania wniosków o płatności obszarowe w 2015 roku

maj 25, 2015 | Aktualności

Został wydłużony termin, w którym rolnicy mogą składać wnioski o płatności za 2015 rok. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2015 r. Za wnioski złożone po terminie stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2015 r.

Termin nanoszenia zmian do złożonego wniosku o płatności w 2015 roku
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, można składać do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 lipca 2015 r.,z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 1 lipca 2015 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Składanie wniosku przez internet
Wniosek z załącznikami można złożyć w wersji papierowej albo przez Internet, korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek, umieszczonej na stronie ARiMR. Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie płatności za pomocą aplikacji e-Wniosek jest nadanie rolnikowi loginu i kodu dostępu (chyba, że rolnik już taki dostęp posiada). Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Formularz jest dostępny na stronie internetowej ARiMR – www.arimr.gov.pl.

Korzyści płynące ze złożenia wniosku za pomocą aplikacji e-Wniosek to m.in. ułatwienia w wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie płatności, poinformowanie rolnika podczas wypełniania wniosku o stwierdzonych brakach we wniosku o przyznanie płatności oraz możliwość bieżącego śledzenia przez rolnika, na jakim etapie rozpatrywania przez ARiMR jest jego wniosek.

Małgorzata Wróblewska

Odsłony : 237
Skip to content