Konkurs „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

maj 21, 2015 | Aktualności

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS i na jedno pytanie problemowe. W konkursie mogą brać udział rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego. Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należy przesłać lub dostarczyć do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku w terminie do 21 sierpnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

W 2014 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili do OR KRUS w Białymstoku 326 (tj. 20,7%) wypadków związanych z obsługą zwierząt – głównie bydła mlecznego. W celu zmniejszenia skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie po raz piąty organizuje Wojewódzki Konkurs Dla Rolników – Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”.

Pytania konkursowe zostały zamieszczone na łamach czerwcowego wydania „Wiadomości Rolniczych”, natomiast arkusz zgłoszeniowy wraz z regulaminem i pytaniami konkursowymi dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), a także w Placówkach Terenowych KRUS znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.

 

Regulamin konkursu

Pytania konkursowe

Arkusz zgłoszeniowy

Łukasz Gilewski

Starszy Inspektor Wydział ZPRO

OR KRUS w Białymstoku

Odsłony : 212
Skip to content