Zapraszamy na pola doświadczalne PODR w Szepietowie

maj 13, 2015 | Aktualności

Na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie zlokalizowano wiele doświadczeń z różnych dziedzin m.in. doświadczenia nawozowe, odmianowe, z ochroną roślin. Prowadzone jest także Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe zbóż ozimych, zbóż jarych i kukurydzy na kiszonkę. Podczas Zielonej Gali, 30 i 31 maja, będzie można obejrzeć doświadczenia ścisłe i demonstracyjne, a także skorzystać z pomocy doradców.

W tym sezonie wegetacyjnym założono doświadczenia łanowe z uprawą grochu siewnego, rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, pszenicy ozimej.  Obowiązująca integrowana ochrona roślin nakłada na rolników obowiązek precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin w oparciu o monitoring i progi ekonomicznej szkodliwości, bardzo ważne jest w tym wszystkim umiejętność rozpoznawania poszczególnych chorób, szkodników oraz chwastów.

Podlasie to region w którym bardzo dużo uprawia się mieszanek traw z roślinami motylkowatymi przeznaczonych na paszę dla bydła, dlatego też wychodząc naprzeciw założyliśmy kolekcje 13 mieszanek traw z roślinami motylkowatymi 4 firm nasiennych (Sowul i Sowul, DSV, Agriland, Barenbrug). Wśród kolekcji znajdują się 3 poletka z lucerną w czystym siewie. Nawożenie kolekcji traw prowadzone jest w oparciu o technologię firmy TIMAC AGRO, która w dalszej kolejności prowadzi badania ilościowe i jakościowe poszczególnych mieszanek traw z roślinami motylkowatymi.

30 i 31 maja zapraszamy do odwiedzenia pola doświadczalnego PODR w Szepietowie, czekają na Was doradcy, którzy szczegółowo przedstawią zagadnienia prezentowane na polu.

Michał Godlewski

gł. specjalista. ds. doświadczalnictwa

Odsłony : 213
Skip to content