Podsumowanie konferencji „Nowoczesne metody produkcji trzody chlewnej”

gru 12, 2023 | Aktualności

W dniu 7.12.2023 r. odbyła się konferencja pn.: „Nowoczesne metody produkcji trzody chlewnej”, która została zorganizowana w Jeżewie Starym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem hodowców świń, których przybyło blisko stu.

Wydarzenie otworzył Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Wojciech Mojkowski. Przywitał on przybyłych gości oraz wykładowców, którymi byli dr n. wet. Jarosław Wojciechowski – lekarz weterynarii prowadzący prywatną praktykę, specjalizujący się w chorobach świń i rozrodzie zwierząt oraz dr n. Artur Jabłoński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dyrektor w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na wielkość pogłowia świń w kraju i w naszym województwie. W woj. podlaskim pogłowie trzody chlewnej na przestrzeni ostatnich lat znacząco zmalało i obecnie kształtuje się na poziomie ok. 330 tys. szt., a jeszcze w 2011 r. było to ponad 1 mln szt. Dyrektor nadmienił, iż tego typu konferencja stwarza doskonałe możliwości spotkania hodowców świń z naukowcami i umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń.

Pierwszym punktem programu było wystąpienie Tadeusza Kruszewskiego – kierownika Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa (DPR), który zaprezentował aktualną sytuację rynku trzody chlewnej na świecie, w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Kierownik DPR zwrócił uwagę, że w Polsce zmniejsza się pogłowie świń i na przestrzeni ostatnich 18 lat zmniejszyło się blisko o połowę. Wzrasta wielkość utrzymywanych stad przy jednoczesnym spadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej. W województwie podlaskim w 2014 r. było ok. 24 tys. stad, a dzisiaj jest to mniej niż 1,5 tys. stad. W naszym województwie najwięcej świń utrzymywanych jest w powiecie białostockim, monieckim, bielskim, suwalskim i wysokomazowieckim.

Dr n. wet. Jarosław Wojciechowski przeprowadził dwie prelekcje. Pierwsza dotyczyła tematu: „Bioasekuracja – zasady współpracy między lekarzem weterynarii a hodowcą”, gdzie szczególnie podkreślił istotę bioasekuracji, jej wpływ na przenoszenie się patogenów chorobotwórczych, zwłaszcza wirusa afrykańskiego pomoru świń. Drugi wykład dotyczył problemów w tuczu trzody chlewnej. Doktor za główne problemy uznał dużą śmiertelność prosiąt w trakcie ich odchowu oraz nieodpowiednio zbilansowane pasze, zwłaszcza pod względem ilości białka.

Dr n. wet. Artur Jabłoński podczas trwania wykładu pt.: „Dlaczego i w jaki sposób musimy ograniczyć stosowanie antybiotyków w produkcji trzody chlewnej” zwrócił uwagę na sposób podawania antybiotyków, gdy już wystąpi konieczność ich zastosowania. Podkreślił, iż należy ściśle trzymać się określonych na ulotce leku dawek i czasu stosowania preparatu, a gdy istnieje możliwość to należy szukać naturalnych metod walki z chorobami. Druga prelekcja doktora dotyczyła współczynnika konwersji paszy jako parametru oceny zdrowotności i opłacalności. Współczynnik ten określa ilość zużytej paszy na przyrost kilograma masy ciała zwierzęcia i im jest niższy tym opłacalność tuczu jest większa. W produkcji trzody chlewnej pasza stanowi około 60% kosztów, więc istotne jest by dawki pokarmowe były dostosowane do odpowiedniej grupy technologicznej.

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami i naukowcami, szczególnie świadczyła o tym liczba pytań do prelegentów, pojawiająca się w trakcie wykładów, ale również w przerwach. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

Tadeusz Kruszewski

Odsłony : 438
Skip to content