Wyższy podatek rolny w 2024 roku

gru 12, 2023 | Aktualności

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, ogłoszonym w Monitorze Polskim poz.1129 z 20.10.2023 r, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

W 2024 roku stawki podatku rolnego wyniosą:

– 224,08 zł za 1 ha przeliczeniowy (równoważność pieniężna 2,5q żyta) – czyli o 38,95 zł więcej w porównaniu z dotychczasową kwotą 185,13zł

– 448,15 zł za hektar w odniesieniu do pozostałych gruntów rolnych w porównaniu z 370,25 z 2023 roku co oznacza wzrost o 77,80 zł na 1 ha.

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r poz. 333 oraz z 2023 poz. 1450)

                                                                                                                                              Mariola Sendrowska

Odsłony : 288
Skip to content