Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w...

Zbliża się finał krajowy Agroligi 2019

Wkrótce poznamy wyniki Krajowego Konkursu Agroliga 2019. Przedstawiciele Krajowej Komisji oceniają gospodarstwa Mistrzów Wojewódzkich na terenie całego kraju. W skład komisji oceniającej wchodzą krajowi laureaci tego konkursu z lat poprzednich. W 2019 roku...

Prezydent podpisał ustawę o powszechnym spisie rolnym. Najbliższy Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i...
Skip to content