„Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie podlaskim”

lut 14, 2020 | Projekty zakończone

Operacja realizowana w partnerstwie z Podlaską Izbą Rolniczą w ramach Działania M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności. PROW 2014-2020.

Projekt skierowany do rolników i domowników rolników, małżonków, osób zatrudnionych w rolnictwie, właścicieli lasów, młodych rolników (wnioskodawcy i beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Realizowany w okresie 20.08.2018 – 30.06.2019 r. na obszarze województwa podlaskiego.

W ramach projektu zorganizowano 31 szkoleń podczas których, przeszkolono 904 osoby (w tym PIR – 6 szkoleń).

Celem operacji była poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Podczas 7 godzinnych szkoleń omawiane były zagadnienia z zakresu:

– podstawowych zasad uprawy zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia,

– doboru odmian i stosowania kwalifikowalnego materiału siewnego,

– kształtowania, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie,

– zasad uprawy konserwującej np. bezorkowej, pasowej,

– zasad integrowanej ochrony zbóż.

Szkolenia prowadzono w każdym powiecie województwa podlaskiego. Osoby odbywające szkolenie otrzymały materiały szkoleniowe, wyżywienie i mogły ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

 

 

                                                 

 

 

 

” Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie „.

Skip to content