Rusza konkurs Podlaska AgroLiga 2024

kwi 4, 2024 | Agroliga, Aktualności, Ogłoszenia PODR, Projekty realizowane

Zachęcamy podlaskich rolników i agroprzedsiębiorców do udziału w konkursie Podlaska Agroliga 2024. Jak co roku wyłonimy mistrza i wicemistrza w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Każdy rolnik lub firma, może zgłosić swój udział u doradcy z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie lub bezpośrednio w PODR Szepietowo. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia.

Spośród zgłoszonych kandydatur komisja wyłoni Mistrzów Podlaskiej Agroligi, którzy będą reprezentować województwo podlaskie w konkursie krajowym. Warunki uczestnictwa zawarte są w regulaminie Konkursu.

Konkurs Agroliga to nie tylko rywalizacja o tytuł, to przede wszystkim prezentacja osiągnięć podlaskiej wsi i jej otoczenia, pokazanie sukcesów gospodarstw rolnych i firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn i pasz. Konkurs jest też doskonałą okazją, aby wyróżnić ich właścicieli nie tylko za osiągane wyniki ekonomiczne, lecz również za zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia.

Konkurs jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży rolnej w województwie podlaskim, promującym rolników i firmy potrafiące produkować bardzo dobre wyroby na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. To także promowanie ludzi, którzy odnieśli sukces i są jednocześnie wzorem dla innych.

We współczesnym rolnictwie i na obszarach wiejskich zachodzą istotne zmiany w kierunku rozwoju, nowoczesności i innowacyjności. Powstaje wiele projektów, przedsięwzięć, które są godne podkreślenia i wyróżnienia. Są to gospodarstwa i firmy z otoczenia rolnictwa, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i interesujące się zmianami zachodzącymi w rolnictwie i jego otoczeniu. Podlaska branża rolna śmiało może konkurować z  najlepszymi. Warto pokazać siłę podlaskiego rolnictwa i zgłosić się do konkursu. Szczycimy się długą listą mistrzów krajowych. Co roku podlascy rolnicy i agrofirmy zdobywają tytuły
mistrzowskie.

Mistrzowie wyłonieni na szczeblu wojewódzkim przechodzą do etapu krajowego. Finał odbywa się w z udziałem Pary Prezydenckiej. To wielka nobilitacja odbierać nagrody z rąk Pana Prezydenta. Podlascy mistrzowie Agroligi wielokrotnie zdobywali najwyższe laury w konkursie ogólnokrajowym zarówno w kategorii Rolnicy jak i Firmy. Zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym konkursie, który promuje podlaskich rolników i agroprzedsiębiorców.

Anna Fatyga

PODR Szepietowo

 

Osoby do kontaktu:

Anna Fatyga,

e-mail: afatyga@odr-szepietowo.pl, tel. 510 924 799

Krzysztof Kuteszko,

e-mail: kkuteszko@odr-szepietowo.pl, tel. 86 275 89 41

 

REGULAMIN Konkursu AgroLiga 2024

Konkurs AgroLiga 2024 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2023 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2019-2023.
 2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2024 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w czasopismach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
 3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.
 4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.
 5. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:
 • do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
 • do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
 • przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
 • Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2024 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.
 1. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2024 powinna się odbywać na łamach czasopism wydawanych przez ODR. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników na szczeblu wojewódzkim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 2. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2024 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2024 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim.
 3. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:
 • stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników,
 • wejścia w konflikt z prawem,
 • wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii.

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

 1. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2024 w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2024. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2024 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich o objętości do 1 strony formatu A4. Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie mailem do 31 października 2024 r. pod adresem: agroredakcja@agroredakcja.pl.
 2. Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2024 w kategorii Rolnicy, złożona z Mistrzów Krajowych AgroLigi z lat 2019-2023 w kategorii Rolnicy oraz przedstawicieli organizatorów na szczeblu krajowym i honorowych patronów, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2024 w kategorii Rolnicy na podstawie zgłoszeń przesłanych przez WODR-y oraz wizytowania gospodarstw rolnych.

Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2024 w kategorii Firmy, utworzona przez organizatorów konkursu, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2024 w kategorii Firmy na podstawie zgłoszeń przesłanych przez WODR-y oraz dodatkowych informacji uzyskanych ze stron internetowych poszczególnych firm.

Krajowy finał konkursu AgroLiga 2024 odbędzie się w II kwartale 2025 roku.

 

Odsłony : 84
Skip to content