„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny” – ogłoszenie o realizowanym projekcie

lut 22, 2023 | Aktualności, Projekty, Projekty realizowane, PROW 2014-2020

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny

 

Operacja realizowana jest przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wyjazd studyjny w okolice Minikowa dla rolników z województwa podlaskiego zajmujących się produkcją bydła opasowego oraz konferencja stanowiąca podsumowanie II etapu i całej operacji. Wyjazd ma na celu zacieśnienie współpracy i dalszy wzrost wzajemnego zaufania w ramach nowego modelu biznesowego mającego prowadzić do optymalizacji łańcucha produkcji wołowiny. Przyczyni się do rozszerzania procesu integracji i poprawy pozycji konkurencyjnej bezpośrednio współpracujących ze sobą rolników. Konferencja umożliwi wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń a także dobrych praktyk wypracowanych w ramach operacji.

Wyjazd zaplanowany jest dla 50 rolników reprezentujących 2 województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie, około 25 osób z każdego z województw. W konferencji udział weźmie 140 osób, w tym 100 rolników – kluczowych uczestników operacji, biorących udział w zrealizowanych wyjazdach studyjnych. Będą również zaproszeni goście reprezentujący podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego, a przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradcy, reprezentanci świata nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich i branżowych oraz przedstawiciele mediów.

Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach od 27 do 29 marca, a konferencję podsumowującą operację  zaplanowano na 29 i 30 marca 2023 roku.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Katarzyna Olszewska

specjalista ds. promocji

Odsłony : 395
Skip to content