Podlaska Agroliga 2017 – uczestnicy konkursu

cze 12, 2017 | Agroliga

Przedstawiamy gospodarstwa i firmy uczestniczące w wojewódzkim konkursie Podlaska Agroliga 2017.

 

Kategoria Rolnicy

 

2854 1

Jolanta, Antoni oraz Michał, Mateusz i Łukasz Jagłowscy
Ponizie, gm Augustów, powiat augustowski

Jolanta i Antoni Jagłowscy wraz z synami Michałem, Mateuszem i Łukaszem prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji kurczaka brojlera. Roczna produkcja towarowa to 780 tysięcy sztuk.

Całkowita powierzchnia gospodarstwa to 118 ha. Rolnicy prowadzoną produkcję roślinną dostosowaną do potrzeb żywieniowych drobiu. Uprawiają 66 ha pszenicy jarej i ozimej, 46 ha pszenżyta ozimego i 3 ha użytków zielonych. Stosują kwalifikowany materiał siewny. Precyzyjne dawkowanie nawozów i środków ochrony roślin jak również kompleksowa ochrona roślin pozwala uzyskiwać bardzo wysokie plony, które kształtują się na poziomie 70-80 dt/ha.

Produkcja drobiu prowadzona jest w 5 kurnikach o łącznej powierzchni 7 tys. m2 wyposażonych w automatyczne linie technologiczne pojenia i karmienia drobiu. W gospodarstwie znajduje się również 7 silosów paszowych zintegrowanych z liniami paszowymi, w pełni zautomatyzowana mieszalnia pasz z kompleksem silosów wraz z koszem przyjęciowym na zboże i podajnikiem kubełkowym. W mieszalni znajduje się również suszarnia zbożowa o wydajności 5 t/h i 3 silosy przyjęciowe.

Ciągniki i maszyny rolnicze po skończonych pracach odstawiane są do specjalnie przeznaczonych wiat i garaży.

Pomimo ogromu prac w codziennym prowadzeniu gospodarstwa rolnicy znajdują jeszcze czas na działalność społeczną. Pani Jolanta jest radną Rady Gminy Augustów, pan Antoni jest sołtysem wsi i członkiem Związku Hodowców Drobiu.

Gospodarstwo Jolanty i Antoniego Jagłowskich jest jedyne w powiecie augustowskim, które zajmuje się produkcją brojlerów kurzych. Wielkość, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji i dynamika rozwoju gospodarstwa wyróżnia je spośród innych w powiecie.

Państwo Jagłowscy to otwarci i życzliwi ludzi, służą dobrą radą i dzielą się pomysłami, są znani i lubiani.

Bożena Karp

 

2854 2 

Małgorzata i Jan Pruszyńscy
Pruszanka Stara, gmina Brańsk, powiat bielski

Małgorzata i Jan Pruszyńscy prowadzą 73-hektarowe gospodarstwo rolne o profilu mlecznym. W strukturze zasiewów dominuje kukurydza na zielonkę i trawy. Stado podstawowe liczy 100 sztuk krów mlecznych, a średnia wydajność od sztuki to 9500 kg mleka. Roczna produkcja mleka zbliża się do miliona.

Gospodarz od początku działalności rolniczej sukcesywnie zwiększa zarówno powierzchnię gospodarstwa jak i pogłowie zwierząt, a nadrzędnym celem jest pełne wykorzystanie potencjału genetycznego krów. Zdając sobie sprawę z faktu, iż cel ten można osiągnąć tylko dzięki odpowiednim warunkom utrzymania, żywienia i pielęgnacji, w 2014 roku rolnicy podjęli decyzję o wybudowaniu nowoczesnej obory wolnostanowiskowej. Wszystkie decyzje inwestycyjne w gospodarstwie oparte są na rozsądnej i przemyślanej analizie ekonomicznej. Obora jako pierwsza w województwie została wyposażona w innowacyjne rozwiązanie polegające na zastosowaniu separatora do gnojowicy.

Teren wokół obory jest utwardzony, dzięki czemu wokół panuje ład i porządek. Za nową oborą zlokalizowana jest starsza, uwięziowa przeznaczona dla jałówek hodowlanych i młodzieży. Duży, wielopokoleniowy dom jest zlokalizowany na oddzielnej działce.

Gospodarze od wielu lat korzystają z pomocy doradców PODR w Szepietowie, którzy dokonali m.in. oceny dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności oraz opracowali plan działalności rolnośrodowiskowej.

Rolnicy zawsze aktywnie uczestniczą w organizowanych przez PODR w Szepietowie wystawach, szkoleniach i konferencjach.

Jan i Małgorzata Pruszyńscy to skromni, pracowici i przedsiębiorczy rolnicy. Ich praca i zaangażowanie dowodzi, że sukces można odnieść pomimo niepewnej sytuacji na rynku mleka.

Piotr Gerej

 

2854 5 

Barbara i Dariusz oraz Katarzyna i Krzysztof Filipkowscy
Kiełcze Kopki, gmina Kolno, powiat kolneński

Barbara i Dariusz oraz Katarzyna i Krzysztof Filipkowscy prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka krowiego wysokiej jakości.

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 102 ha. Produkcja roślinna i struktura zasiewów podporządkowana jest pod potrzeby żywieniowe zwierząt. Stado podstawowe liczy 155 sztuk krów mlecznych o średniej wydajności 9 600 litrów w laktacji. Sprzedaż mleka za ostatni rok wynosiła ponad milion czterysta litrów w klasie ekstra.

Innowacyjna i najnowocześniejsza w pełni zautomatyzowana, wolnostanowiskowa obora wyposażona jest w dwa roboty udojowe, robot do odpajania cieląt, robot do podgarniania paszy, robot do czyszczenia ruszt. Krowy mają w oborze swobodny dostęp do automatycznych czochradeł. Każda sztuka w stadzie jest indywidualnie monitorowana. Mleko przechowywane jest w zbiorniku o pojemności 10 tys. litrów.

Gospodarstwo spełnia standardy UE pod względem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ze standardami wzajemnej zgodności obornik magazynowany jest na płycie obornikowej, zaś gnojowica przechowywana w zbiorniku na gnojowicę, który umieszczony jest pod oborą.

Rolnicy skorzystali z funduszy pomocowych dla rolnictwa: „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Młodzi następcy, z myślą o przejęciu całego gospodarstwa w przyszłości, skorzystali już z działania „Premia dla młodych rolników”.

Obejście gospodarstwa jest estetycznie zagospodarowane. Gospodarze są otwarci na współpracę, innowacyjni i najnowocześniejsi. Są cenieni w swoim środowisku za zaradność, życzliwość i pomoc sąsiedzką.

Mariola Piwowarska

 

2854 3

Karolina i Radosław Mieczkowski
Wilamówka, gmina Trzcianne, powiat moniecki

W Otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego w małej miejscowości Wilamówka działalność rolno-hodowlaną prowadzi razem z żoną Karoliną i rodzicami – Radosław Mieczkowski.

Pan Radosław od dziecka swoją przyszłość wiązał z rolnictwem, dlatego skończył technikum, potem studia wyższe na kierunku rolniczym i studium o profilu agroturystycznym.

Gospodarstwo jest głównie nastawione na hodowlę bydła mlecznego i produkcję mleka. Od 2015 roku funkcjonuje nowa i zmodernizowana obora na 95 DJP. Stado podstawowe liczy 50 sztuk krów o średniej wydajności 7000 litrów. Krowy utrzymywane są w systemie rusztowym, a młodzież w ściółkowym, z bezpośrednimi wyjściami na wybieg. Obornik jest magazynowany na płycie obornikowej, a gnojowica w zbiorniku o pojemności 1750 m3. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny park maszynowy dzięki funduszom unijnym, które rolnik pozyskuje od 2005 roku.

Dzięki kwalifikacjom i wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności agroturystycznej, pan Radosław w przyszłości będzie starał się o pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Obejście gospodarstwa wyróżnia się estetyką. Jest ogrodzone, a powierzchnia utwardzona kostką brukową. Oddzielona jest część gospodarcza od części wypoczynkowej, gdzie stoi altana i kamienny grill z wędzarnią.

Pan Radosław jest młodym i dynamicznie rozwijającym się rolnikiem, sukcesywnie dąży do zwiększenia obsady i wydajności bydła. Planuje budowę silosów na kiszonkę, powiększenie magazynu na paszę, wymianę sprzętu zielonkarskiego i usprawnienie pracy w oborze, dzięki zamontowaniu robotów do podgarniania paszy i usuwania odchodów z ruszt w oborze.

Dariusz Abramowicz

 

2854 4

Rajmund Szlaużys
Oszkinie, gm. Puńsk, powiat sejneński

Rajmund Szlaużys jest młodym i wykształconym rolnikiem. Od 2014 roku prowadzi gospodarstwo rolne odziedziczone po rodzicach. Specjalizujące się w produkcji mleka.

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 66 ha, w tym 32 ha stanowią grunty dzierżawione. Produkcja roślinna i struktura zasiewów podporządkowana jest pod potrzeby żywieniowe zwierząt. Stado bydła liczy 110 sztuk, w tym 70 krów mlecznych o średniej wydajności 7980 litrów. Mleko sprzedawane jest do SM Mlekpol w Grajewie. W 2016 r. sprzedano 460 tys. litrów, wszystkie w klasie ekstra. Bydło utrzymywane jest w oborze wolno stanowiskowej. Żywione jest kiszonkami z kukurydzy i sianokiszonkami. Rolnik posiada nowoczesną oborę, w której stado krów jest zarządzane poprzez system komputerowy dawkujący paszę treściwą, oceniający wydajność krów oraz wykrywający ruję. Gospodarstwo spełnia wymogi dobrostanu i ochrony środowiska oraz BHP.

Rolnik wyróżnia się w skali powiatu dbałością o uprawy i unowocześnianiem parku maszynowego oraz doskonaleniem zawodowym.

Właściciel jest osobą otwartą na innowacje w rolnictwie i chętnie dzieli się zdobytymi doświadczeniami z innymi młodymi rolnikami.

Pan Rajmund po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach na kierunku agronomia podjął studia magisterskie w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży na Wydziale Rolnictwa.

Anna Wróblewska

 

2854 6

Aleksandra i Grzegorz Dąbrowscy
Żurobice, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

Konie typu wierzchowego są wizytówką gospodarstwa rolnego Aleksandry Dąbrowskiej ze wsi Żurobice. Gospodarstwo usytuowane jest w urokliwym otoczeniu 10 hektarów łąk i pastwisk. Hodowla rasowych wierzchowców półkrwi, małopolskich, wielkopolskich, huculskich, haflingerów połączona z agroturystyką jest źródłem i sposobem osiągania dochodu w gospodarstwie.

Pani Aleksandra utrzymuje 20 koni, w tym 10 klaczy, kucyki, konia zimnokrwistego, a także osiołka i króliki. Zwierzęta są wykorzystywane w równolegle prowadzonej działalności pozarolniczej.

W gospodarstwie wybudowano nowoczesną stajnię, krytą lążownię i ujeżdżalnię z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem.

Pani Aleksandra obok pracy hodowlanej zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, obozów jeździeckich, szkółek jeździeckich, półkolonii, przyjmowaniem wycieczek szkolnych i przedszkolnych. Oferuje hipoterapię, naukę jazdy konnej na każdym etapie, przygotowanie do odznak jeździeckich, rajdy terenowe konne, przejażdżki bryczką, saniami, towarzyskie zawody jeździeckie. Prowadzi też stajnię dla koni obcych. Przyjmuje gości posiadających własne konie. Pod jej kierunkiem odbywają się warsztaty rękodzielnicze z zakresu decoupage, haftu, filcowania, lepienia z gliny, itp.

Potwierdzeniem wysokiej klasy prowadzonych działań są wyróżnienia, m.in. nadana w 2017 roku odznaka ,,Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego”, liczne artykuły w czasopismach lokalnych.

Atutem gospodarstwa jest własna, regionalna kuchnia, przyciągająca turystów, zorganizowana wg standardów HACCP.

Właścicielkę cechuje profesjonalizm, kontaktowość i otwartość na wszelkie innowacje. Mocno zaakcentowała swoją obecność na rynku poprzez Internet.

Anna Szeryńska

 

2854 7

Marzena i Jan Siękowcy
Koniecbór, gmina Raczki, powiat suwalski

Marzena i Jan Siękowscy prowadzą od 26 lat 20-hektarowe gospodarstwo. Głównym kierunkiem produkcji jest chów indyków rzeźnych. Historia z drobiem zaczęła się od chowu gęsi. Chów gęsi był sezonowy i bardzo wymagający, jednocześnie uciążliwy dla okolicy. Hałas i czasochłonność oraz coraz mniejsza opłacalność były przyczną, iż gospodarze zmienili gatunek drobiu z gęsi na indyki. Gospodyni kupuje pisklęta indycze o wadze 200 g i odchowuje do wagi 9-11 kg. Przed każdą dostawą partii piskląt indyczych przygotowuje pomieszczenia do zasiedlenia – wszystko jest myte gorącą wodą z detergentem przed bakteriami i grzybami. Jest to bardzo ważne przy odchowie małych piskląt, które jeszcze mają małą odporność.

Wiele czynników wpływa na efekt ekonomiczny między innymi: żywienie, wentylacja, oświetlenie. Przed przerwą w dostawie energii elektrycznej zabezpiecza agregat prądotwórczy.

Chów indyków, wymaga dużego nakładu pracy, ale jej opłacalność do niedawna dawała zadowolenie gospodarzom. Sytuacja, która w ostatnim czasie wynikła z rozprzestrzenieniem wirusa ptasiej grypy spowodowała, iż obrót drobiem w znacznym stopniu zahamował rozwój. Państwo Siękowscy są dobrej myśli, wierzą że wszystko wróci do normy i nadal będą cieszyć się z produkcji indyków rzeźnych. Myślą o przekazaniu gospodarstwa młodemu gospodarzowi, która na razie przygląda się i pomaga w obrządku nad ptactwem. Praca przy chowie indyków jest pracochłonna, ale jednocześnie ciekawa, zwyczaje indyków i ich zachowanie pokazuje gospodarzom, że indyk też ma instynkt i zachowaniem potrafi pokazać swoją osobowość.

Katarzyna Domżalska

 

2854 8

Wioletta Radosław Budlewscy
Wojny Pietrasze, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

Wioletta i Radosław Budlewscy prowadzą gospodarstwo ukierunkowane na produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Radą i pomocą wspiera ojciec Andrzej.

Stado loch liczy 100 sztuk. Tucz towarowy oparty jest na loszkach krzyżówkowych rasy pbz x wpb wychodowanych we własnym gospodarstwie i inseminowanych linią P 76 w 100%. Rocznie od lochy odchowywane są 24 sztuki prosiąt. Roczna sprzedaż wynosi 2500 sztuk tuczników o dziennych przyrostach 800-950 g/dobę i o średniej mięsności 58-60%.

W chowie trzody chlewnej gospodarstwo przestrzega zasad bioasekuracji, zachowując wysokie standardy dotyczące wymagań dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Gospodarstwo jest bardzo dobrze zorganizowane i wyposażone w funkcjonalne budynki gospodarcze przystosowane do produkcji trzody chlewnej, które zapewniają właściwe warunki spełniające wymogi chowu i produkcji żywca wieprzowego.

Park maszynowy jest ciągle modernizowany i uzupełniany o nowe, bardziej wydajne maszyny. Gwarantuje to bezpieczną pracę w gospodarstwie.

Powierzchnia gospodarstwa liczy 95 ha. Uprawy dostosowane są do potrzeb gospodarstwa. W 2016 roku rolnik do płodozmianu wprowadził kukurydzę na biomasę, która sprzedawana jest do pobliskiej biogazowni w ramach kontraktu.

W uprawie roli rolnik stosuje nowoczesne metody uprawy z wykorzystaniem maszyn do bezorkowej uprawy jak również agregat do siewu bezpośredniego. Dawki nawozów mineralnych są zbilansowane na podstawie przeprowadzonej analizy zasobności gleby, a ochrona roślin uprawnych jest prowadzona zgodnie z zasadami integrowanej ochrony.

Magdalena Milewska

 

Kategoria Firmy

 

2854 9

Olejowy Raj, ul. Przemysłowa 1, Wasilków, powiat białostocki

Specjalnością zakładu są tłoczone na zimno, nierafinowane i niefiltrowane oleje. Głównymi produktami są oleje: lniany, konopny, z dyni, z wiesiołka, z czarnuszki, z ostropestu, sezamowy, rzepakowy, z pestek słonecznika i kokosowy. Ponadto w ofercie mają konfekcjonowane siemię lniane, ostropest plamisty i czarnuszkę.

Zastosowana technologia uzyskiwania oleju jest niezwykle prosta, oparta na tradycyjnej metodzie tłoczenia, znanej od wielu lat. Olej jest tłoczony na zimno, nierafinowany i niefiltrowany. Pierwszym i najważniejszym warunkiem uzyskania zdrowego, smacznego i aromatycznego produktu jest wybór dobrego surowca, z którego jest tłoczony olej. O wyborze ziarna, z którego tłoczona jest cała partia decydują wyniki badań.

Firma na rynku istnieje od 3 lat. Mimo tak krótkiej działalności, zdobyła już zaufanie wśród wielu konsumentów. Niezwykle wysoka jakość produktów jest odbiciem dbałości i zaangażowania na każdym etapie produkcji.

Topowym produktem zakładu jest olej lniany, który dwukrotnie był nominowany do Podlaskiej Marki Roku w kategorii odkrycie. Otrzymał również Złoty Medal Targów WorldFoodWarsaw 2016.

Olejowy Raj jest jednym z laureatów audytu żywności Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. Godło promocyjne zdobył Olej Lniany, Olej Rzepakowy, Olej Słonecznikowy i Olej z Nasion Konopi.

W XV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” wyróżnienia otrzymały: w kategorii „Od pola do stołu” – olej lniany, natomiast w kategorii „Smaki Regionów” – olej rzepakowy.

Wszystkie produkty marki Olejowy Raj poddawane są szczegółowym badaniom w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu. Manufaktura nawiązała także współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, laboratorium Hamilton oddział w Sokółce oraz Food&Pharmaceutical laboratorium w Krakowie.

Ponadto produkty firmy „Olejowy Raj” takie jak olej rzepakowy, lniany, z pestek słonecznika, z nasion konopi, z pestek dyni, z wiesiołka, olej z ostropestu otrzymały licencje Agro Polska.

Wioletta Sangar

 

2854 10

Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT Witold Januszewski”
Bogusława Januszewska

ul. Łomżyńska 25, Szczuczyn, gmina Szczuczyn, powiat grajewski

Przedsiębiorstwo Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT” powstało w 1992 roku. Do roku 2016 jego właścicielem był Witold Januszewski, który prowadził firmę wraz z najbliższą rodziną. Po śmierci pana Witolda firma została własnością żony – pani Bogusławy, dlatego pełna jej nazwa brzmi Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT Witold Januszewski” Bogusława Januszewska.

Firma „BIRAWIT” od samego początku postawiła na oferowanie produktów i usług dla szeroko pojętego rolnictwa. Oferuje kompleksową obsługę rolników w zakresie dostawy i obsługi maszyn rolniczych. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i rozszerzenie zakresu działalności.

Przedsiębiorstwo oferuje nowe i używane maszyny, usługi rolnicze, sprzedaż części zamiennych, serwis maszyn i usługi rolnicze. Dzięki współpracy nawiązanej z firmami leasingowymi przedsiębiorstwo pomaga rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym w uzyskaniu wszelkich dostępnych na rynku form finansowania: leasingu, pożyczek komercyjnych, pożyczek pomostowych, kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR, kredytów komercyjnych, kredytów pomostowych. Firma na bieżąco inwestuje uzyskany kapitał przez co w ciągu 20-letniej działalności mocno zdywersyfikowało swoje przychody.

Poza obsługą rolnictwa postawiło na inną branżę – otwarto salę bankietową (weselną), hotel, dom pogrzebowy i sklep RTV, AGD.

Firma działa na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, ale stawia również na eksport, m.in. do Azji Mniejszej.

Dewizą firmy jest jakość świadczonych usług.

Aneta Wiewiórowska

 

2854 11 

OldPolishVodka Sp. z o.o.
Lewkowo Stare 19, gmina Narewka, powiat hajnowski

OldPolishVodka to rodzinna firma, która zajmuje się produkcją manufakturową najwyższej jakości wyrobów spirytusowych. Zakład mieści się w Lewkowie Starym, w regionie Puszczy Białowieskiej co daje możliwość korzystania z jej dobrodziejstw. Wiele wyrobów produkowanych jest na bazie maceratów, które przygotowywane są z tego co rośnie w Puszczy Białowieskiej i jest zbierane przez uprawnione lokalne firmy. Tworząc marki właściciele inspirują się starymi przekazami, które opisują historię i tradycję produkcji wódek w dawnej Polsce, gdzie dominowały naturalne składniki, a wyroby były dosładzane naturalnym miodem. Wyroby inspirowane są często dawnymi alkoholami, które produkowane były od dziesięcioleci na ziemiach polskich. Receptury wyrobów w większości nawiązują do typowych, dawnych smaków wódek i są oparte o długie okresy leżakowania polepszające smak. Każda partia produkowanych alkoholi traktowana jest indywidualnie.

Najważniejsza jest jakość, a nie skala produkcji. Produkują wyroby z ponad 30 różnych receptur. Produkcja wódek smakowych to główny segment wyrobów.

Uczestniczą w różnych imprezach targowych wyrobów ekologicznych i regionalnych, a wyroby otrzymują nagrody i wyróżnienia, m.in. wyróżnienie: „Najlepszy Produkt” na 5. Targach Wyrobów Tradycyjnych i Ekologicznych w Warszawie, I nagroda w Konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” organizowanym w Białymstoku przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

/red. Wiadomości Rolniczych/

 

2854 12 

„Karczma pod Sokołem” i sklep „Pod Sokołem”
ul. Grodzieńska 51, Sokółka, gmina Sokółka, powiat sokólski

Firma „Pod Sokołem” prowadzona jest przez Izabelę i Łuk-aszaAncypo. W prowadzeniu firmy pomaga cała rodzina. Na początku była to restauracja „Karczma pod Sokołem” serwująca lokalne potrawy, obecnie funkcjonuje również sklep „Pod Sokołem”.

Właściciele zajmują się produkcją tradycyjnych wyrobów mięsnych typu premium przygotowywanych zgodnie ze staropolską recepturą. Starają się ocalić od zapomnienia tradycyjne produkty z naszego regionu i przywrócić im dawną chwałę.

Właściciele mogą pochwalić się uznaniem wśród konsumentów. Wysoką jakość produktów potwierdzają zdobyte nagrody, m.in: wyroby zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są laureatami prestiżowych nagród takich jak Podlaska Marka Roku i „Perła” przyznawanej przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Firma została doceniona w najbardziej prestiżowych konkursach w Polsce, m.in. „Najlepsza restauracja województwa podlaskiego w 2015 roku”, „Najlepsza karczma w Polsce w 2016 roku” nagroda Poland 100 Best Restaurant. Po raz trzeci z rzędu w 2017 roku została wpisana do przewodnika Glaut&Millau.

Sztandarowymi produktami firmy są: Kumpiak Podlaski Ancypo nagrodzony Perłą w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo w 2011 oraz Kundziuk sokólski dojrzewający także nagrodzony „Perłą” w 2013 roku oraz Certyfikat Doceń Polskie w 2016 roku.

Kumpiak Podlaski Ancypo gościł w programie Hell’s Kitchen w 2016 roku.

Produkty firmy brały udział w targach PolAgra w Poznaniu oraz na targach w Tokio i Singapurze.

Produkty firmy to gwarancja najwyższej jakości. W wyrobach Państwa Ancypo nie ma sztucznych barwników i konserwantów, a jedynie naturalne przyprawy i dobrej jakości surowce.

Produkowane są wyroby wędliniarskie, takie jak mięsiwa, kiełbasy, pasztety, rolady, jak również szeroko pojęty garmaż. Właściciele dbają o regularne i częste dostawy w niewielkich ilościach, tak aby dostępne produkty były zawsze świeże.

Rodzinna firma Izabeli i Łukasza Ancypo prowadzona jest z pasją. Można odnaleźć tu smaki i zapachy, które pamiętają tylko nasi dziadkowie.

Anna Gęślicka

 

2854 13

Usługi Handlowo-Transportowe Grzegorz Gosk”
Stary Skarżyn, gmina Zambrów, powiat zambrowski

Firma Grzegorza Gosk to firma prywatna, założona została w 2000 r., jako spółka cywilna „POLFARMER” w Srebrnej. Od początku profil działalności obejmował sprzedaż mieszanek paszowych dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Stopniowo poszerzano ofertę o skup i sprzedaż zbóż konwencjonalnych, nasion roślin strączkowych, kukurydzy suchej i mokrej, rzepaku, sprzedaż nawozów mineralnych oraz kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa.

Własna baza transportowa pozwala na możliwie najszybszą realizację kontraktów i elastyczne podejście do zmiennych warunków rynkowych. Ciężka praca właściciela, który cały czas osobiście prowadzi i nadzoruje firmę oraz kompetentna załoga zaowocowały wysokim uznaniem i zaufaniem zarówno dostawców (w większości rolników indywidualnych), jak i odbiorców (głównie przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnego). Współpraca obejmuje nie tylko podmioty gospodarcze z województwa podlaskiego i ościennych, ale również całej Polski.

Aktualnie zatrudnionych jest ponad 20 osób, główna siedziba znajduje się w Skarżynie Starym, a działalność stacjonarna jest prowadzona w kilku punktach powiatu zambrowskiego.

Ostatnio poszerzono ofertę również o obrót zbożami ekologicznymi. Jest to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina, jednocześnie trudna i wymagająca spełnienia wysokich standardów. W związku z tym nawiązano współpracę z kontrahentami z takich krajów jak: Litwa, Łotwa, Niemcy, Austria i Holandia.

Nadrzędnym celem firmy „UH-T Grzegorz Gosk” jest spełnienie oczekiwań i wymagań klientów w zakresie bezpieczeństwa sprzedawanych produktów i jakości obsługi.

/red. Wiadomości Rolniczych/

Skip to content