Konkurs AgroLiga 2022/2023

maj 4, 2023 | Agroliga, Aktualności, Artykuły

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu AgroLiga 2023 – etap wojewódzki III Edycja. AgroLiga to prestiżowy konkurs, który upowszechnia pozytywne wzorce, promuje najlepszych rolników i  najlepsze firmy pracujące na rzecz rolnictwa.

Konkurs AgroLiga przeprowadzany jest w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Uczestnicy oceniani są w danych kategoriach: Rolnik i Firma. Na szczeblu wojewódzkim konkurs organizowany jest przez ośrodki doradztwa rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznes Klub. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Organizatorem etapu wojewódzkiego konkursu jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Przyjmuje on zgłoszenia kandydatów, działających w obrębie województwa podlaskiego. Zgłoszeń uczestników dokonują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, inne instytucje oraz indywidualne zgłoszenia uczestników. Po ich weryfikacji, powołana przez Dyrektora Wojciecha Mojkowskiego, komisja konkursowa przystąpi do oceny poszczególnych kandydatów. Ostatnim etapem będzie podsumowanie i wybór laureatów.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik i przedsiębiorca, który spełni warunki odpowiednie dla danej kategorii.

Do kategorii Rolnik kwalifikują się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki powyżej średniej krajowej (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.). Rolnicy mogą równocześnie prowadzić dodatkową działalność gospodarczą (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka itp.). Jednak uzyskiwane z niej dochody nie mogą przewyższać dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. Gospodarstwa z nieukończonymi inwestycjami, zadłużeniem lub niestabilnością ekonomiczną nie będą kwalifikowane. Do tej kategorii nie będą też zaliczane osoby, które nie posiadają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firma zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Kwalifikują się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Komisja konkursowa oceniając każdego z uczestników przeprowadzi analizę szeregu danych dotyczących poszczególnych kandydatów. Między innymi pod uwagę brane będą zasady BHP, estetyka obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

do pobrania:

regulamin

formularz zgłoszeń

Termin zgłoszeń upływa 19 maja 2023 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelską Izbą Rolniczą oraz Lokalną Grupą Działania „Brama na Podlasie” realizują operację pod nazwą: Konkurs Agroliga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja.

Konkurs AgroLiga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Weronika Murawska

PODR Szepietowo

Odsłony : 632
Skip to content