Uczestnicy Podlaskiej AgroLigi 2015

kwi 29, 2015 | Agroliga

 logo ksow 495

Organizatorem konkursu są: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

Przedstawiamy gospodarstwa i firmy uczestniczące w wojewódzkim konkursie Podlaska Agroliga 2015.

 

KATEGORIA ROLNICY

 

 1911 1

Marcin Prusko
Augustów, gm. Augustów, pow. augustowski

Marcin Prusko prowadzi prawie 70 hektarowe gospodarstwo rolne na obrzeżach miasta Augustów. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego rasy HF. Stado podstawowe liczy 50 krów mlecznych, o średniej wydajności 8850 kg od sztuki. Krowy utrzymywane są w oborze wolnostanowiskowej, z bezpośrednim dostępem do okólnika. Mleko sprzedawane jest do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie.
Produkcja roślinna dostosowana jest do potrzeb żywieniowych zwierząt. Gospodarstwo spełnia wymogi unijne pod względem utrzymania zwierząt i ochrony środowiska.
Rolnik jest jednym z większych producentów mleka w powiecie augustowskim. Interesuje się nowościami z dziedziny hodowli bydła i uprawy roślin, sukcesywnie wprowadza je do gospodarstwa. Pan Marcin jest życzliwy i zaradny, chętnie służy pomocą innym, co sprawia, że jest ceniony w swoim środowisku, a jego gospodarstwo może być przykładem dla innych. Poza rolnictwa gospodarz interesuje się sportem i turystyką.

 

1911 5

Katarzyna i Jacek Olszewscy
Miecze, gm. Rajgród, pow. grajewski

Państwo Olszewscy ponad osiem lat temu przejęli gospodarstwo o areale 50 ha i stadem bydła liczącym 90 sztuk, utrzymywanych w ciasnej oborze uwięziowej. Dziś powierzchnia gospodarstwa stanowi 120 ha użytków rolnych, a stado bydła mlecznego liczy 240 sztuk. Od dwóch lat z powodzeniem funkcjonuje obora wolnostanowiskowa, rusztowa o konstrukcji bezsłupowej z dwuspadowym świetlikiem kalenicowym. Hala udojowa typu rybia ość 2×8 znajduje się w oddzielnym budynku przylegającym do obory. W poprzednim roku sprzedano 1,2 mln litrów mleka w klasie ekstra. Takie wyniki klasyfikują gospodarstwo jako lidera powiatu grajewskiego, jeśli chodzi o wydajność. Gospodarstwo Państwa Olszewskich jest doskonałym przykładem dobrego zarządzania, w krótkim czasie udało się podwoić produkcję mleka.
Gospodarstwo spełnia standardy unijne pod względem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Obornik magazynowany jest na płycie obornikowej, a gnojowica w dwóch potężnych zbiornikach. Gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy. Zakupy maszyn rolniczych zostały wsparte funduszami pomocowymi UE. Kolonijna zabudowa stwarza dogodne warunki rozwoju zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej.
Pan Jacek poza gospodarstwem ma czas na hobby, jest członkiem koła łowieckiego, myślistwo to jego pasja.

 

1911 12

Krzysztof Wyszomirski
Jakać Dworna, gm. Śniadowo, pow. łomżyński

Krzysztof Wyszomirski mając zaledwie 20 lat w 2011 r. przejął gospodarstwo rolne od rodziców Wiesławy i Edmunda. Wykorzystując młodzieńczą werwę i doświadczenie rodziców w szybkim tempie zaczął modernizować gospodarstwo. Najpierw wykorzystał premię z działania: Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom i kredyt preferencyjny na zakup nowoczesnych maszyn rolniczych oraz powiększenie gospodarstwa. Kolejnym krokiem była budowa nowoczesnej obory wolnostanowiskowej, z częścią legowiskową na głębokiej ściółce. Poczynione inwestycje pozwoliły zwiększyć skalę produkcji, z 40 krów i produkcji 200 tys. litrów mleka do 170 krów i 800 tys. litrów mleka. Młody rolnik obecnie jest jednym z większych dostawców mleka w gminie Śniadowo. Jak sam twierdzi, teraz trzeba ustabilizować stado, aby zapewnić pełną obsadę liczącej 200 stanowisk obory i osiągnąć docelową produkcję powyżej 1 mln litrów mleka.
Gospodarstwo jest zadbane i estetyczne. Część podwórka utwardzono kostką brukową i częściowo zagospodarowano zielenią. Przy domu znajduje się cichy zakątek do odpoczynku.

 

1911 6

Henryk Wojtach
Owieczki, gm. Goniądz, pow. moniecki

Gospodarstwo Henryka Wojtacha jest przykładem małego gospodarstwa o dużej produkcji. Małe zasoby ziemi skłoniły pana Wojtacha do wyboru produkcji opartej na paszach z zakupu. Wybór padł na brojlera kurzego. Ten rodzaj produkcji nie wymaga kosztownych budynków, drogich maszyn i wielkich nakładów pracy. Krótki okres chowu pozwala na wielokrotne wykorzystanie budynków w ciągu roku. Żadna inna produkcja nie zapewnia tak dużej produkcji, 675 ton żywca. O opłacalności gospodarstwa świadczą rozpoczęte inwestycje, rozbudowa kurników.
W gospodarstwie prowadzi się również otwarty chów trzody chlewnej, w ciągu roku sprzedaje się 600 tuczników.
Produkcja roślinna oparta jest na wykorzystaniu obornika kurzego. Nie ma potrzeby stosowania nawozów mineralnych. Kurczaki żywi się paszami z zakupu, a tuczniki własnym zbożem i dokupowanymi komponentami.
Gospodarstwo wyróżnia się troską o estetykę obejścia, ciągłym dążeniem do rozwoju produkcji.

 

1911 3

Dorota i Mirosław Czarnieccy
Żłobin, gm. Krasnopol, pow. sejneński

Mirosław i Dorota Czarnieccy wspólnie z synem Markiem prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 58,5 ha, z czego 30 ha stanowią grunty dzierżawione. Stado bydła liczy 64 sztuki, w tym 34 to krowy mleczne o średniej wydajności 9390 l. Mleko sprzedawane jest do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. W 2014 r. sprzedano 320 tysięcy litrów, wszystkie w klasie extra. Bydło utrzymywane jest w oborze wiązowej, żywione jest kiszonkami z kukurydzy i sianokiszonkami.
Gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności. Wyposażone jest w nowoczesne maszyny rolnicze, które zostały zakupione ze wsparciem funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Gospodarstwo wyróżnia się w skali powiatu estetyką zagospodarowania, dbałością o uprawy i park maszynowy. W 2012 roku gospodarstwo zajęło trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie ,,Bezpiecznie gospodarstwo rolne”, organizowanym przez KRUS.
Pan Mirosław jest otwarty, służy radą i pomocą. Udziela się społecznie – jest delegatem Podlaskiej Izby Rolniczej, jak również delegatem Rady SM Mlekpol. Jest radnym powiatu sejneńskiego oraz naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

1911 10

Anna i Sylwester Jaszczołt
Jaszczołty, gm. Grodzisk, pow. siemiatycki

Gospodarstwo Sylwestra i Anny Jaszczołt słynie z największej produkcji mleka w okolicy. Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo wynoszą 236 ha i systematycznie wzrastają. Rolnicy są prekursorami wielkostadnego chowu i hodowli bydła mlecznego na terenie Południowego Podlasia. Obecnie produkcja mleka wynosi ponad 1,67 mln litrów rocznie. Średnia wydajność mleczna w granicach 9200 l/szt. Utrzymuje się 360 sztuk bydła, a stado podstawowe liczy 180 krów. Od początku gospodarowania wprowadzano nowości do procesu produkcyjnego i realizowano innowacyjne projekty. Umiejętnie wykorzystano wsparcia z funduszy krajowych i unijnych, dzięki temu prezentowany jest wysoki standard gospodarstwa. Dodatkowo podjęto działalność pozarolniczą, którą ukierunkowano na wspomaganie produkcji roślinnej.
Niezwykła pracowitość, aktywność i zaangażowanie sprawiają, że Państwo Jaszczołtowie odnosili sukcesy w konkursach. W 2010 roku wygrali „VI Mleczne Mistrzostwa Polski”, w 2012 roku zajęli II miejsce w konkursie „Innowacyjny Młody Rolnik”.
Układ przestrzenny gospodarstwa jest bardzo nowoczesny, zadbany, zgodny z dobrą praktyką rolniczą. Część mieszkalna jest oddzielona od części produkcyjnej, stwarzając przez to dogodne warunki pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy.
Oprócz pracy zawodowej – rolniczej, gospodarze znajdują czas na swoje pasje i uzdolnienia: kulinarne – Anny i muzyczne – Sylwestra.

 

1911 2

Bożena i Henryk Boksz
Jegliniszki, gm. Wiżajny, pow. suwalski

Henryk i Bożena Boksz prowadzą 62 hektarowe gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję mleka wysokiej jakości. Rodzicom pomaga syn Łukasz wraz z żoną Andżeliką, nad wszystkim czuwa seniorka Pani Janina Boksz.
Stado podstawowe liczy 50 krów mlecznych, o średniej rocznej wydajności 7000 kg. Mleko sprzedawane jest do Spółdzielni Mleczarskiej Sudowia w Suwałkach.
Gospodarstwo doskonale wpisało się w piękny krajobraz, jest położone nad jeziorem Jegliniszki, w dolinie, pomiędzy urokliwymi pagórkami. Część gospodarcza z bogatym parkiem maszynowym jest wyraźnie oddzielona od części wypoczynkowej. Państwo Boksz zorganizowali obok domu miejsce wypoczynku, gdzie chętnie spędzają wolne chwile. Dom, ogród kwiatowy z rabatami, sad i altana nad stawem, są wydzielone i doskonale wkomponowały się w tutejszy krajobraz. Budynki w gospodarstwie są estetyczne i zadbane, w obejściu panuje ład i porządek.
Ciężka praca i osiągnięcia gospodarzy wielokrotnie były doceniane otrzymali m.in.: medal „Zasłużony dla rolnictwa”, a Pani Bożena jest posiadaczką „Orderu Serca Matkom Wsi”, przyznawanego przez od Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. Pan Henryk cieszy się zaufaniem mieszkańców wsi, od 23 lat pełni funkcje sołtysa.

 

1911 14

Alina i Adam Choińscy
Bruszewo, gm. Sokoły, pow. wysokomazowiecki

Państwo Alina i Adam Choińscy prowadzą od ponad dwudziestu lat gospodarstwo rolne o powierzchni 39 ha, ukierunkowane na produkcję mleka wysokiej jakości. Stado podstawowe liczy 32 krów mlecznych, o średniej rocznej wydajności 8000 litrów. Zwierzęta są utrzymywane w oborze uwięziowej, na płytkiej ściółce, wyposażonej we wszystkie niezbędne urządzenia techniczne. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych gospodarstwo zaopatrzono w nowoczesny park maszynowy, pozwalający w sprawny sposób wykonywać wszystkie prace polowe oraz związane z obsługą zwierząt.
Gościnność i powszechny szacunek to najważniejsze cechy, jakie towarzyszą Państwu Choińskim w ich codziennej pracy. Dowodem tego uznania było pełnienie przez Panią Alinę funkcji starosty dożynek diecezjalnych w Sokołach w 2013 roku.
Pomimo wielu obowiązków Państwo Choińscy znajdują czas na działalność społeczną, taką jak członkostwo w OSP, czy prowadzenie Koła Gospodyń Wiejskich. Obecnie Pan Adam jest delegatem na Walne Zgromadzenie SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. Przyszłość gospodarstwa jest związana z następcą, synem Radosławem, który kształci się w kierunku rolniczym, jest studentem WSA w Łomży.

 

1911 13

Jan Kłosek
Ożarki-Olszanka, gm. Rutki, pow. zambrowski

Jan Kłosek prowadzi gospodarstwo rolne od 1987 roku. W 2000 roku poszerzył swoją działalność o hodowlę koni rekreacyjno-sportowych, założył stadninę koni „Kłosek”. Stadnina położona jest na terenie gospodarstwa ekologicznego o powierzchni 10,44 ha. Stado hodowli wywodzi się ze SK Nowielice, liczy 20 koni. W gospodarstwie jest jeden ogier licencjonowany rasy szlachetnej półkrwi. Nauka jazdy konnej prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Jazdy odbywają się na świeżym powietrzu oraz na krytej ujeżdżalni.
Na terenie stadniny istnieje możliwość zorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych z udziałem koni.
Produkcja roślinna dostosowana jest do potrzeb produkcji zwierzęcej. Stosowane w gospodarstwie nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne zapewniają wysoki statut zdrowotny i dobrostan zwierząt. Gospodarstwo spełnia wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt. Teren gospodarstwa jest ogrodzony, jest czysto i estetycznie.

 

KATEGORIA FIRMY

 

1911 8

Adler Biogaz Sp. z o. o.
Ryboły,
gm. Zabłudów, pow. białostocki

Firma Adler Biogaz Sp. z o. o. prowadzi inwestycję, polegającą na kompleksowej budowie biogazowni rolniczej, o łącznej mocy dwóch kogeneratorów 1,052 MW, wykorzystującej powstający w procesie fermentacji metanowej biogaz do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Bazowym surowcem do produkcji biogazu są: obornik od trzody chlewnej i obornik kurzy oraz kiszonka z kukurydzy całej.
Przedsięw
zięcie łączy w sobie dwa bardzo ważne cele. Czynnik ekonomiczny tj. sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, tworzenie nowych miejsc pracy i szans rozwojowych dla gospodarstw rolnych. Ekologiczny – uniknięcie powstających w tradycyjnej energetyce emisji do powietrza oraz rozwiązanie szeregu problemów z odpadami powstającymi w przemyśle rolno-spożywczym rolnictwie, gospodarce komunalnej, a także ograniczenie uciążliwości dłuższego gromadzenia i stosowania surowego obornika do nawożenia pól uprawnych.
W skład całego obiektu wchodzi: podajnik substratów, 2 duże zbiorniki fermentacyjne, zbiornik tzw. pofermentacyjny, 2 kogeneratory produkujące prąd i trafostacja do odbioru energii elektrycznej.
Energia elektryczna jest sprzedawana do PGE Białystok, natomiast energia cieplna jest używana do podgrzewania komór fermentacyjnych.

 

1911 9

Wędzarnia Dunikowscy
Proniewicze 86, gm. Bielsk Podlaski, pow.
bielski

Wędzarnia Dunikowscy to rodzinna firma, specjalizująca się w wytwarzaniu wędlin najwyższej jakości, przy zastosowaniu dawnych receptur, naturalnych przypraw i dymu z drewna olchowego.
Firma istnieje od 2006 roku, jednak jej tradycje sięgają dużo wcześniej. Cały kunszt i doświadczenie to spuścizna po rodzicach, którzy są mistrzami wędliniarstwa, a ich wyroby od dziesiątek lat cieszą się nie słabnącą popularnością na lokalnym rynku. Produkcja wyrobów odbywa się w nowoczesnym zakładzie, ale przy wykorzystaniu bardzo tradycyjnych metod. Państwo Dunikowscy stawiają przede wszystkim na jakość. Ze 100g mięsa otrzymują średnio 80g gotowego wyrobu, co stanowi bardzo dobry, często nieosiągalny przez innych producentów wynik. Jako jedyni w powiecie bielskim mogą się poszczycić linią produktów suszonych, przy których stosowana jest metoda wędzenia na zimno. Oferta jest sukcesywnie poszerzana, wkrótce zakład rozpocznie produkcję, bazujących na podlaskiej tradycji wyrobów podrobowych – salcesonów, wątrobianek, kiszek, pasztetów. Firma wprowadza także wyroby charakterystyczne dla pogranicza Polski i Litwy – dojrzewające kumpiaki i boczki.
Wyroby cieszą podniebienia konsumentów nie tylko na terenie województwa podlaskiego. Dzięki posiadanym certyfikatom i systemom jakości, firma ma możliwości sprzedaży wyrobów na terenie krajów Unii Europejskiej.

 

1911 11

Handel i Usługi Ziemne
ul. Targowa 37, Hajnówka

Helena i Bazyl Jagodniccy od 1995 roku prowadzą działalność gospodarczą, zapewniającą kompleksową obsługę gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcyjnych. Firma rozwija się sukcesywnie – z roku na rok poszerzając swój asortyment. Zaopatruje swoich klientów w części zamienne i akcesoria do ciągników oraz maszyn rolniczych, środki ochrony roślin i nawozy o szerokim spektrum oddziaływania. W ofercie znajduje się również wysokiej jakości materiał siewny, o którym świadczą wysokie plony w okresie zbioru. Firma działa głównie na terenie województwa podlaskiego. Współpracuje z największymi hurtowniami w kraju i regionie, dzięki temu Państwo Jagodniccy mogą oferować klientom produkty w atrakcyjnych cenach. Dewizą właścicieli jest zaufanie oraz zrozumienie potrzeb klienta.
Dotychczasowe osiągnięcia są udziałem całej rodziny. Helena i Bazyl Jagodniccy współtworzą firmę z córkami Anną i Anielą z mężem, które od najmłodszych lat budowały rodzinny „biznes”.

 

1911 4

„KOJA” Janina Konopka
Smolniki 11, Stawiski, pow. kolneński

Firma Koja istnieje od 1992 roku, zatrudniała wówczas kilkanaście pracowników, dziś w Smolnikach pracuje ponad sto sześćdziesiąt osób. Firma rozpoczynała od produkcji kabin do ciągników, obecnie w swoim asortymencie posiada m.in.: ramy ochronne, pługi orne, ścinacze łąkowe, kontenery do suszenia zbóż, mieszadła do gnojowicy oraz pługi odśnieżne. Wykonuje części, podzespoły oraz gotowe maszyny i urządzenia według dokumentacji zamawiającego. Firma prowadzi również usługi w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawanie w osłonie gazów szlachetnych. Przedsiębiorstwo zajmuje się także naprawą i regeneracją części do różnorodnych maszyn i urządzeń.
Długoletnie doświadczenie firmy wiąże się z ciągłym doskonaleniem procesów produkcyjnych. Wysoką jakość produktów zapewnia nowoczesna linia technologiczna i rozbudowany park maszynowy. Właściciele przekazują klientom produkty spełniające normy jakości i bezpieczeństwa.
Celem firmy jest zwiększenie wielkości produkcji, przy utrzymaniu jak najwyższej jakości wyrobów. Priorytetem jest zdobycie europejskich rynków zbytu.
Firma KOJA prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnej, wspierając je finansowo i materialnie.

 

1911 7

Metal-Fach Sp. z o.o
ul. Kresowa 62, Sokółka

 

Metal–Fach zatrudnia ok. 800 pracowników i jest jednym z największych pracodawców w regionie. Produkuje maszyny rolnicze, kotły CO, naczepy do ciężarówek, a nawet konstrukcje stalowe. Powierzchnia zakładu wynosi 16,5 hektarów w tym 4,3 hektara pod dachem. Firma z kilkuosobowego przedsiębiorstwa stała się prężnie działającą i nowoczesną firmą. Początki Metal–Fachu sięgają 1989 roku. Przez pierwsze lata firma specjalizowała się w produkcji kotłów grzewczych. Punkt zwrotny dla firmy to rok 2010, kiedy to przedsiębiorstwo zdecydowało się wprowadzić na rynek nową kategorię wyrobów. Były nimi naczepy do samochodów ciężarowych. Dziś firma jest znana przede wszystkim jako producent maszyn rolniczych. Metal-Fach wprowadził szeroką gamę produktów: od pras do sianokiszonki, owijarki bel, poprzez przyczepy jednoosiowe i dwuosiowe, platformy do bel, ładowacze i rozrzutniki. Wyroby cieszą się popularnością w kraju i zagranicą – 30 proc. produkcji trafia na eksport. Obecnie maszyny Metal-Fach są w 31 państwach, w których spółka posiada ponad 80 przedstawicielstw handlowych. Największe rynki zagraniczne to kraje bałtyckie, a także Rosja, Kazachstan, Ukraina i Białoruś.
Metal–Fach z zaangażowaniem wspiera działalność socjalną, sponsoruje kluby sportowe, szkoły, szpital oraz wydarzenia lokalne.

Skip to content