Uczestnicy Podlaskiej Agroliga 2012

maj 14, 2012 | Agroliga

Przedstawiamy gospodarstwa i firmy uczestniczące w wojewódzkim konkursie Podlaska Agroliga 2012

 

ROLNICY

 

Alina i Antoni Pietrewicz, Stary Rogożyn, gm. Lipsk, pow. augustowski

Alina i Antoni Pietrewicz wraz synem Michałem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych około 60 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego rasy HF. Stado liczy 29 sztuk. Roczna produkcja mleka wynosi 215 tys. litrów, a średnia wydajność krów to 7415 litrów. Bydło utrzymywane jest w oborze uwięzionej, która spełnia wszelkie standardy i wymogi UE w zakresie utrzymywania zwierząt i ochrony środowiska. Mleko sprzedawane jest do SM Mlekpol w Grajewie. Państwo Pietrewiczowie są jednymi z największych producentów mleka w gminie Lipsk. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do zbioru i konserwacji pasz.

Gospodarstwo, jako jedno z pierwszych w powiecie, korzystało z funduszy UE, między innymi z SAPARDU, SPO 2004–2006, jak również z PROW 2007–2013. Pozyskane środki przeznaczono na modernizację obory i unowocześnienie parku maszynowego, co znacznie ułatwiło pracę w gospodarstwie. Państwo Pietrewiczowie w ostatnim naborze „Modernizacji gospodarstwa rolnego” złożyli wniosek na budowę nowej obory dla krów mlecznych.

 

Sławomir Kowalewicz, gm. Turośń Kościelna, pow. białostocki

Sławomir Kowalewicz jest właścicielem gospodarstwa rodzinnego o powierzchni 77 ha. W ciągu ostatnich kilku lat powiększył areał gospodarstwa oraz dokonał inwestycji polegającej na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt do produkcji rolnej oraz wybudował nowoczesny kurnik. Dzięki tym inwestycjom znacznie zwiększyła się produkcja brojlerów kurzych oraz gęsi. Na uwagę zasługuje fakt optymalnego wykorzystania własnych zasobów paszowych, dobra technologia produkcji i jej odpowiednia intensywność. Gospodarstwo jest przykładem racjonalnego korzystania ze środków PROW 2007–2013 oraz preferencyjnych linii kredytowych. Ponadto dzięki działaniu Korzystanie z usług doradczych oceniono dostosowanie gospodarstwa do obowiązujących norm cross compliance. W gospodarstwie realizowany jest program rolnośrodowiskowy, a inwestycje w szamba i wymianę pokryć dachowych wskazują na dążenie do gospodarowania zgodnie normami ochrony środowiska. Gospodarstwo jest przykładem racjonalnej specjalizacji drobiarskiej i konkurencyjności wskutek intensywnych działań modernizacyjnych.

 

Gertruda i Krzysztof Szmurłowie, Popławy, gm. Brańsk, pow. bielski

Gertruda i Krzysztof Szmurłowie od ponad 20 lat (od samego początku) zajmują się produkcją mleka wysokiej jakości. Gospodarstwo sukcesywnie powiększali i unowocześniali wzbogacając park maszynowy ułatwiający prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Już przed wejściem do Unii Europejskiej gospodarstwo spełniało wymogi dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Obecnie gospodarują na 370 hektarach użytków rolnych. Stado liczy 410 sztuk, w tym 207 krów mlecznych rasy PHF. Krowy utrzymywane są w oborze wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce. Objęte są kontrolą użytkowości mlecznej. Sprzedaż mleka w 2011 roku wyniosła 1688000 litrów. Średnia wydajność z obory to ponad 9600 litrów, rekordzistki nawet 14000 litrów. Dój odbywa się w hali udojowej typu rybia ość 2×8. Pasze zadawane są wozem paszowym i przy pomocy stacji paszowej 3-stanowiskowej. Odbiorcą mleka jest Spółdzielnia Mleczarska „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim.

Gospodarstwo w powiecie i gminie wyróżnia się skalą produkcji oraz estetycznym zagospodarowaniem całej zagrody, pięknie zagospodarowany ogród z wydzieloną częścią rekreacyjno-wypoczynkową. Podwórko utwardzone kostką brukową i ogrodzone.

Pan Krzysztof udziela się społecznie, pełni funkcję prezesa Koła Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Bielsku Podlaskim.

 

Wiesława i Andrzej Wróblewscy, Brzeźno, gm. Szczuczyn, pow. grajewski

Andrzej Wróblewski wspólnie z żoną Wiesławą prowadzi gospodarstwo o powierzchni około 24 ha. Jest to gospodarstwo rodzinne, które wcześniej należało do rodziców pana Andrzeja. Posiadane grunty zalicza się do IV-VI klasy gleb. Rolnik uczestniczy w programach rolnośrodowiskowych, prowadzi zrównoważony system gospodarowania. Zajmuje się także hodowlą i produkcją żywca wołowego, prowadzi usługi rolnicze związane z kombajnowaniem oraz handel obwoźny. Pan Andrzej należy do związku hodowców bydła mięsnego.

Stado bydła mięsnego liczy ponad 60 szt. z czego połowa to rasa limousine (prowadzone są karty hodowlane świadczące o pochodzeniu zwierząt). Zwierzęta utrzymywane są w systemie mieszanym na głębokiej ściółce i stanowiskach. W okresie letnim stado przebywa głównie na okólniku.

Gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy, w zupełności wystarczający do obecnej produkcji. Inwestycje w tym kierunku prowadzone były rozsądnie bez zbędnej rozrzutności co uchroniło gospodarstwo przed przeinwestowaniem. Spełnione są wszystkie normy dotyczące ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt co umożliwiło skorzystanie w funduszy pomocowych zawartych w SPO 2004–2006 oraz PROW 2007–2013.

Obejście gospodarstwa jest zadbane (ogród kwiatowy, altana i piękne nasadzenia różnego gatunku drzew iglastych). Przestrzenny układ gospodarstwa może być wzorem. Podwórko oraz teren wokół obory utwardzone kostką brukową i ogrodzone.

 

Ewa i Tomasz Hryniewiccy, Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski

Ewa i Tomasz Hryniewiccy to młodzi, przedsiębiorczy i otwarci na innowacje rolnicy. Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 350 ha w tym 290 ha to grunty orne, a 60 ha trwałe użytki zielone. Zajmują się produkcją brojlera kurzego i hodowlą bydła mięsnego.

Umiejętne, odważne „sięganie” po fundusze strukturalne umożliwiło rozwinięcie produkcji. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję brojlera kurzego rasy „ROSS”, stado 30 tys., 6 cykli rocznie w jednym cyklu trwającym 7 tygodni brojlery osiągają wagę 2,5 kg. Nowoczesne kurniki wyposażone są w systemy wentylacji, ogrzewania, paszowy, pojenia, oświetlenia, alarmowy. Natomiast bydło mięsne utrzymywane jest w oborze wolnostanowiskowej. Stado liczy 170 sztuk.

W gospodarstwie, obok produkcji rolniczej, doskonale rozwija się działalność pozarolnicza a mianowicie agroturystyka, która jest „oczkiem w głowie” pani Ewy. Do dyspozycji gości jest 14 miejsc noclegowych, 5 pokoi, dwie łazienki, salon, kuchnia oddzielne wejście, dwa quady, altana, grill. Atrakcją jest ministajnia z ogierem, klaczką i wałachem, które całymi dniami leniuchują na wybiegu.

 

Grażyna i Krzysztof Filipkowscy, Kiełcze Kopki, gm. Kolno, pow. kolneński

Państwo Filipkowscy prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka. Powierzchnia gospodarstwa, łącznie z dzierżawami, wynosi ponad 52 ha. Produkcja roślinna i struktura zasiewów dostosowana jest do potrzeb żywieniowych zwierząt. W oborze wolnostanowiskowej obecnie jest 45 krów mlecznych. Obora wyposażona jest w halę udojową 2×4 typu rybia ość. Mleko przechowywane jest w zbiorniku o pojemności 2860 l. W ostatnim roku sprzedano 216000 l mleka całość w klasie ekstra.

Gospodarstwo spełnia standardy UE pod względem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Obornik magazynowany jest na płycie obornikowej, a gnojowica – w zbiorniku.  Jak przystało na zaradnych i przedsiębiorczych rolników państwo Filipkowscy skorzystali z funduszy PROW. Z pieniędzy unijnych zrealizowali takie inwestycje jak: zakup stacji żywieniowej, czochradła dla bydła, mat legowiskowych.

Obejście gospodarstwa jest estetycznie zagospodarowane. Dużo wolnej, zielonej przestrzeni i atrakcyjne nasadzenia wokół domu.

Rolnicy są cenieni i poważani w swoim środowisku. Szanują ich za życzliwość, zaradność i pomoc sąsiedzką. Od 28 lat gospodarz pełni funkcję sołtysa. Podczas jednej kadencji był też radnym.

 

Zbigniew i Renata Kozłowscy, Laskowszczyzna,  gm. Korycin, pow. sokólski

Dzięki staraniom i pracowitości właścicieli gospodarstwo może być wzorem, jak z przeciętnego gospodarowania można przejść do nowoczesnego wysoko produkcyjnego sposobu produkcji.

Gospodarstwo o powierzchni 57,47 ha ukierunkowane jest na produkcję mleka. Posiada budynki dostosowane do hodowli w tym oborę wyposażoną w halę udojową. Stado podstawowe liczy 67 krów mlecznych. Roczna produkcja wynosi ponad 500 tys. litrów mleka (średnia wydajność ok. 7,5 tys l. mleka od krowy). Mleko jest odbierane bezpośrednio z gospodarstwa przez SM Mlekpol w Grajewie. Gospodarstwo zaczęło się dynamicznie rozwijać od 2002 roku między innymi dzięki wykorzystaniu funduszy pomocowych zaczynając od SAPARDU, SPO, PROW i kredytów preferencyjnych. Gospodarstwo spełnia wszystkie normatywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Rolnik jest otwarty na współpracę i chętnie dzieli się z innymi swoimi osiągnięciami. Za swoje zasługi otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa”. Państwo Kozłowscy mają dwoje dzieci Aleksandra 13 lat i Damian 17 lat. Obejście gospodarstwa jest estetycznie urządzone, stale panuje ład i porządek.

 

Elżbieta i Grzegorz Czarnieccy, Nowy Dwór, gm. Bakałarzewo, pow. suwalski

Bardzo dobrze utrzymane i zarządzane, nowoczesne, malowniczo położone gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka będące wizytówką miejscowości Nowy Dwór w gminie Bakałarzewo. Gospodarstwo państwa Czarnieckich położone jest na skraju lasu, na obrzeżach doliny Rospudy.

Ewa i Grzegorz Czarnieccy od 31 lat prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości Nowy Dwór. Gospodarstwo wyróżnia się na tle innych gospodarstw sposobem gospodarowania. Mianowicie: przed kilkunastu laty rolnik, po objęciu gospodarstwa po swoich rodzicach wyznaczył cele, które zmierzały do rozwoju gospodarstwa. Stopniowo dokupywał grunty rolne, powiększał i ulepszał stado, inwestował w dostosowanie gospodarstwa do wymogów Unii Europejskiej.

Państwo Czarnieccy gospodarują na 68 ha z czego ponad połowa to użytki zielone. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka wysokiej jakości. Stado liczy 76 szt. krów.  Średnia wydajność od jednej sztuki wynosi 7600 litrów w laktacji . Roczna produkcja mleka to 550 tys. litrów. Podstawę żywienia stanowią pasze objętościowe własne oraz treściwe z zakupu. Jest to gospodarstwo wyróżniające się na tle innych w całej gminie o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

 

Agata i Kazimierz  Przeździeccy, Lendowo Budy, gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki

Agata i Kazimierz Przeździeccy od ponad 30 lat prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 120 ha własnych i dzierżawionych, ukierunkowane na produkcję mleka wysokiej jakości. Od kilku dziesięcioleci dają przykład doskonałej organizacji technologii produkcji. Nowoczesny budynek inwentarski budowany nowatorską metodą elementów składowych został wkomponowany w istniejące zabudowania tworząc razem harmonijną całość. Stado podstawowe krów mlecznych liczące 100 krów utrzymywane jest w systemie wolnostanowiskowym bezściołowym. Dój krów prowadzony jest w hali udojowej typu „rybia ość” 2×8. W trakcie doju zwierzęta otrzymują określone dawki pasz treściwych dzięki zastosowaniu nowatorskiej stacji paszowej.

Państwo Przeździeccy w pracy hodowlanej korzystają z fachowego doradztwa współpracując z Instytutem Zootechniki w Krakowie oraz OSHZ Osięciny. Wieloletnia tradycja jest podtrzymywana również przez dzieci państwa Przeździeckich. Syn Grzegorz zdobywa wiedzę studiując na Wydziale Zootechniki SGGW w Warszawie. Gospodarstwo stanowi bezę dydaktyczną dla uczniów Szkól Rolniczych w Krzyżewie i Rudce a także studentów SGGW w Warszawie, którzy co roku odbywają tu praktyki zawodowe.

Kazimierz Przeździecki jest szanowanym i cenionym działaczem społecznym, pełniąc przez ponad 25 lat funkcję przewodniczącego RN BS Szepietowo, członka RN SM Mlekovita, czy obecnie Sołtysa Wsi Lendowo Budy. Otwartość i gościnność to rzadkie cechy, które należy doceniać i propagować a Agata i Kazimierz Przeździeccy przez wiele lat pracy udowodnili iż w każdej sytuacji służą pomocą i radą, dając dobry przykład innym.

 

FIRMY

 

„Dary Natury” Mirosław Angielczyk, Koryciny, pow. siemiatycki

W Korycinach, na terenie gminy Grodzisk znajduje się gospodarstwo rolne Mirosława Jana Angielczyka. Znane jest ze specyficznego kierunku produkcji- zioła w ekologicznej uprawie polowej. Produkcji tej towarzyszy przetwórstwo, prowadzone przez sprawnie prosperującą własną firmę ,,Dary Natury”. Na bazie mocno zaawansowanego i doskonałego zielarstwa dodatkowo rozwinęła się działalność agroturystyczna pod nazwą ,,Ziołowy zakątek”. Atrakcyjne położenie firmy i gospodarstwa w otoczeniu lasów, wśród bogactwa lokalnej flory, w regionie z tradycjami zielarskimi nadaje wyjątkową urodę miejscu, tworzy unikatowe warunki życia, pracy i rynku zbytu. Naturalne walory środowiskowe i niesamowita wiedza o ziołach pozwoliły na rozwinięcie tej, tak szczególnej gałęzi ogrodnictwa, że stała się źródłem bardzo dobrze działającego przedsiębiorstwa. Wielokrotnie doceniano uzyskiwane efekty produkcyjne w różnego typu konkursach (między innymi: ekologicznym, ogrodniczym, agroturystycznym), poza tym także zdobyto trofeum złotego jabłka jako ,,Farmer Roku 2008”. Właściciel zaprasza do zwiedzania Podlaskiego Ogrodu Botanicznego oraz do atrakcyjnego gospodarstwa agroturystycznego.

 

Zajazd Herbu Wielbut, Konarzyce, ul. Łomżyńska, gm. Łomża,

Zajazd usytuowany jest przy ruchliwej trasie prowadzącej do Warszawy w miejscowości Konarzyce w gminie Łomża. Zajazd Herbu Wielbut to przedsiębiorstwo rodzinne prowadzone od 1999 roku. Wcześniej było tu tylko gospodarstwo agroturystyczne, dysponujące miejscami noclegowymi (5 pokoi). Z biegiem lat obiekt stopniowo powiększano tak, że aktualnie mieści 15 pokoi z łazienkami. Zainstalowali kolektory słoneczne i energię słoneczną wykorzystują do podgrzewania wody.

Pracowitość i dbałość gospodarzy przyciąga liczne grupy gości. W zajeździe organizowane są konferencje, szkolenia i imprezy okolicznościowe. Właściciele uczestniczą w imprezach wystawienniczo-promocyjnych w kraju i za granicą, należą też do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Łomży, a pani Monika pełni funkcję skarbnika w zarządzie stowarzyszenia. Brali udział w konkursie Zielone Lato oraz w ogólnopolskim konkursie „Pamiętniki Agroturystyki”.

Właścicielka i jej rodzice prowadzą także 12 ha gospodarstwo rolne. Produkty z gospodarstwa, m.in. świeże warzywa są przeznaczane na potrzeby firmy. Funkcjonalnie urządzona kuchnia ułatwia przygotowanie potraw. Zajazd oferuje dania kuchni regionalnej. Można tu zjeść smaczne kartacze, babkę ziemniaczaną czy golonkę w kapuście.

Rangę obiektu podnosi zadbane i ukwiecone otoczenie, oraz letni ogródek z ławkami.

 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego ,,KBS’’ sp. z o.o. Potoczyzna, gm. Mońki, pow. moniecki

Firma powstała w styczniu 2011 r. Produkuje kiełbasy i wędliny podrobowe. Przerób dzienny wynosi 2500 kg (możliwości produkcyjne 15000 kg na dobę). Półtusze pozyskuje się z ubojni będącej własnością braci Szypcio (niezależne przedsiębiorstwo działające jako spółka jawna). Specjalnością zakładu są wędliny staropolskie, wędzone tradycyjnie drewnem olszowym. Wyroby sprzedaje się w województwie podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim, a w Mońkach w sklepie przyzakładowym.

Wprowadzony system HACCP zapewnienia bezpieczeństwo zdrowotne żywności.

Firmę cechuje dbałość o ład i porządek. Place są utwardzone, trawniki zadbane. Budynki funkcjonalne i estetyczne. Teren zakładu wzbogacony w obiekty dekoracyjne eksponujące dawne pojazdy występujące na wsi. Wydzielone miejsce na pikniki i spotkania.

Firmę wyróżniają nie tylko doskonałej jakości wyroby, ale też znakomite relacje właścicieli z rolnikami dostawcami. Zapewnia się krótkie terminy płatności, dogodne warunki odbioru żywca. Corocznie odbywają się spotkania dostawców i przyjaciół zakładu. Właściciele wspierają finansowo różne formy społecznej działalności, między innymi Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Jasionówki.

 

Stadnina Koni „Nad Wigrami”, Mikołajewo, gm. Krasnopol, pow. sejneński,

Stadnina Koni w Mikołajewie to jedno z największych przedsięwzięć hodowlano-sportowych w kraju. Stadnina Koni Nad Wigrami prowadzi działalność dwukierunkowo: jako Klub Sportowy oraz Ośrodek Treningu i Hodowli Koni. Ośrodek jest pięknie położony w dolinie Czarnej Hańczy, w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego. Posiada Certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego – Kategorii I.

Stadnina Koni nad Wigrami prowadzi działalność w zakresie nauki jazdy konnej dla dzieci i dorosłych. Prowadzi treningi sportowe w ramach corocznych naborów do szkółki jeździeckiej, umożliwia wyszkolenie sportowe oraz wyjazdy na zawody krajowe i zagraniczne. Organizuje zawody w dyscyplinie skoki przez przeszkody. Organizuje warsztaty i szkolenia dla różnych grup m.in. szkolenia skokowe, szkolenia zaprzęgowe, szkolenia z masażu i strechingu koni. Prowadzi praktyki uczniowskie  we współpracy ze szkołami rolniczymi. Bierze udział w pokazach hodowlanych.

Firma daje zatrudnienie oraz stwarza nowe miejsca pracy. Integruje lokalną społeczność poprzez sport, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Promuje region, poprzez współpracę z lokalnymi wytwórcami produktów regionalnych oraz zaproszenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców. Współpracuje z Litewską Federacją Jeździecką – zawody przyjaźni przygranicznej przy licznym udziale zawodników z Litwy. Pracownicy Stadniny podnoszą kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach instruktorskich, kursach konwojenta zwierząt, udział w klinikach szkoleniowych. Grupa zawodników, juniorów startujących w zawodach, dzieci z okolicznych wsi, odnosi sukcesy sportowe w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

PPUH „Stan”, Podbudówek, pow. suwalski

„Stan” to firma rodzinna, której założycielem jest Stanisław Stankiewicz, a na suwalskim rynku funkcjonuje od 1989 roku. Specjalizuje się w uboju zwierząt gospodarskich oraz wyrobie produktów wędliniarskich i garmażeryjnych. Przez cały okres istnienia firmy właściciel modernizował i unowocześniał działalność. Zakup specjalistycznych samochodów do przewozu zwierząt żywych, ułatwił skup żywca dzięki czemu zwiększyła się liczba dostawców.

Masarnia nastawiona jest w głównej mierze na produkcję wyrobów według starych i tradycyjnych receptur. Modernizacja parku maszynowego sprawiła, że zwiększył się asortyment produktów oraz poprawiła jego jakość. Była to odpowiedź na coraz nowsze potrzeby i wymagania klientów. Asortyment produktów liczy około 80-100 pozycji. Głównie są to wędliny, pieczenie, kaszanki, pasztety i salcesony. W sezonie letnim masarnia produkuje gotowe porcje na grilla.

„Stan” cieszy się ogromną popularnością w Suwałkach i okolicy. Wyroby można kupić w sklepach firmowych, które zlokalizowane są również poza granicami powiatu.

 

PPHU Inter-Tech, Piotr Jankowski, Zambrów, ul. Wojska Polskiego 100

Firma powstała w 2004 roku, oferuje obszerny pakiet systemów i rozwiązań odpowiednich dla nowoczesnego rolnictwa, który zaprojektowano z myślą o wymagających klientach, do pracy w najcięższych warunkach, dzień po dniu, rok po roku.

PPHU Inter-Tech zatrudnia około 40 osób. Początkowo prowadzono sprzedaż części zamiennych do maszyn i urządzeń rolniczych. Z biegiem czasu firma rozszerzyła swoją działalność o produkcję maszyn i urządzeń rolniczych. W ofercie posiada ładowacze czołowe oraz osprzęt do ładowaczy i ładowarek teleskopowych. Rozwój firmy sprawił, że zainwestowano w nowoczesne technologie, co pozwala produkować coraz nowocześniejsze maszyny.

Szeroki wachlarz świadczonych usług, trwałość, funkcjonalność i estetyka wyrobów, a przede wszystkim atrakcyjne ceny i mocny nacisk na serwis, jak również obsługę pogwarancyjną sprawiły, że produkty Inter-Techu cieszą się coraz większym zainteresowaniem w kraju i za granicą. Inter-Tech ma znaczny udział w rynku sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych.

Wysoka jakość obsługi klienta, doradztwo, serwis wpływają na wzrost efektywności firmy a pośrednio i gospodarstw regionu.

Skip to content