Wiadomości Rolnicze nr 3/2014

wr 3 2014 oklW numerze m.in.:

 

Z województwa
Udana konferencja
Wiadomości Rolnicze nagrodzone
Noworoczna Gala Agrobiznesu
Spotkanie z Piechocińskim
Współpraca PZDR w Suwałkach z BGŻ O/Suwałki
Spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii
Biogazownie rolnicze krok po kroku

Fundusze i programy
Nabory wniosków w LGD „Nasza Suwalszczyzna”
Kredyty preferencyjne już dostępne
Można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego
Reorientacja na florystę
Pracownik branży ekoturystycznej

Przyjazne rolnictwo
Dbaj o środowisko – nie pal śmieci
Rosną szkody powodowane przez dzikie zwierzęta
Obornik w gospodarstwie ekologicznym
Jak gospodarują rolnicy w Austrii

Ekonomika
Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2014 roku
Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych
Możliwy odpis VAT od zakupu samochodów osobowych

Technologia produkcji
Integrowana ochrona roślin – zasady i konsekwencje dla rolnika
Bronowanie jedną z metod integrowanej ochrony roślin
Integrowana ochrona roślin przed szkodnikami – część pierwsza
Plonowanie jęczmienia jarego PDO w 2013 r.
Plonowanie odmian pszenicy jarej w doświadczeniach PDO
Porównanie plonowania nowych odmian grochu pastewnego
Choroby zakaźne wciąż groźne
Problemy obór uwiązowych
Zakaz uboju trzody chlewnej w gospodarstwie
Dobre oświetlenie obory warunkiem wysokich wyników produkcyjnych
Suszenie ziarna kukurydzy

U sąsiada
Lokalna Grupa Działania „Brama Na Bagna”

W domu i ogrodzie
Carving – znany czy nieznany

Skip to content