Renowacja metodą herbicydów nieselektywnych i siewu bezpośredniego

lip 13, 2011

Jedną z najkosztowniejszych, aczkolwiek bardzo skuteczną metodą renowacji jest zastosowanie herbicydów nieselektywnych i siewu bezpośredniego w darń. Na łąkach opanowanych przez chwasty uciążliwe (np. perz, śmiałek darniowy, sity), które zajmują ponad 50% pokrycia, koniecznym jest zastosowanie środków o działaniu totalnym (herbicydy nieselektywne). Do takich środków zaliczamy Roundup i Rodeo. Stosuje się je na darń o wysokości 10 cm. Roundup w dawce 3-4 l/ha wiosną (wskazane jest też uprzednie, jesienne zastosowanie Roundupu w dawce 4-5 l/ha w upływie 2-3 tygodni od ostatniego pokosu). Efekt użycia Roundupu wzmacnia dodatek 5 kg siarczanu amonu. Rodeo dawkuje się podobnie – 3 l/ha Rodeo + 5 kg siarczanu amonu (dla wzmocnienia działania środka). 5 dni po zastosowaniu oprysku powinno się zastosować nawożenie w wysokości 30 kg N/ha; 60 kg P2O5/ha; 40 kg K2O.

W celu przygotowania gleby do siewu wykonuje się trzy- czterokrotne bronowanie broną ciężką, a w razie konieczności płytkie gryzowanie (5 cm). Siew nasion można wykonać rzutowo lub siewnikiem zbożowym. Młoda ruń, gdy osiągnie wysokość 10 cm powinna być spasiona lub przykoszona. W przypadku pojawienia się zachwaszczenia (gwiazdnicy pospolitej) powinno się zastosować herbicydy Aminopielik D (2 l/ha) lub Chwastox D (3 l/ha).

Skip to content