Programy środowiskowe 2015

mar 16, 2015 | Doradcze

W roku 2015 wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) można złożyć od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2015 r., Za wnioski złożone po terminie stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2015 r.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, można składać do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 lipca 2015 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 1 lipca 2015 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W roku 2015 rozpoczyna się nowy okres programowania na lata 2014-2020. Podstawą do wdrażania działań środowiskowych jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349), na podstawie której wdrożono przepisy szczegółowe dotyczące tych działań:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/415
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/370

Kontynuowany jest też nabór wniosków na realizację działania Program rolnośrodowiskowy objęty PROW 2007-2013.

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 350) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/350

Do Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne może przystąpić rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów, którzy posiadają powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha, a w przypadku pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone minimum 3 ha.

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację działania „Program rolnośrodowiskowy” w roku 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 mogą przejść w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Przystępując do programu należy posiadać Planu działalności rolnośrodowiskowej sporządzony przez uprawnionego doradcą rolnośrodowiskowego, a w przypadku pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (bez wariantu4.7) i 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 ekspertyzę przyrodniczą przyrodniczej. Dokumentację na wariant 4.7 sporządza doradca rolnośrodowiskowy.

Ostateczny termin przygotowania Planu działalności rolnośrodowiskowej/ ekologicznej i ekspertyzy przyrodniczej upływa 10 lipca 2015 roku.

Ze względu na to, iż Program jest działaniem wieloletnim i modyfikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie realizacji konieczna jest współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolnośrodowiskowym. Wszystkie zmiany w zakresie realizowanego programu należy nanosić do Planu działalności rolnośrodowiskowej również do 10 lipca

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze z zakresu programów rolnośrodowiskowych od 2004 roku tj. od początku ich realizacji na terenie naszego kraju.

Do dyspozycji rolników są doradcy rolnośrodowiskowi w centrali PODR w Szepietowie i wszystkich biurach powiatowych (PZDR).

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Zakres usług doradczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie związanych z programem rolnośrodowiskowym obejmuje:

• doradztwo indywidualne i grupowe (seminaria i warsztaty) na temat aktualnych przepisów prawnych
• analizę gospodarstwa pod kątem doboru pakietów i wariantów odpowiednich do realizacji w gospodarstwie
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej:

      – planu działalności rolnośrodowiskowej,

      – wniosku o płatności rolnośrodowiskowe,

     –  planu nawozowego, o ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i botanicznej),

      – prowadzenie rejestrów działań rolnośrodowiskowych,

      – przygotowanie dokumentacji z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zapraszamy zainteresowanych rolników nowymi działaniami PROW 2014- 2020 i dotychczasowych beneficjentów programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2020 do naszych biur lub telefonicznego kontaktu z doradcami rolnośrodowiskowymi.

 

Lista doradców rolnośrodowiskowych 
Lista ekspertów przyrodniczych PODR w Szepietowie

W roku 2015 wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) można złożyć od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2015 r., Za wnioski złożone po terminie stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, można składać do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 lipca 2015 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 1 lipca 2015 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W roku 2015 rozpoczyna się nowy okres programowania na lata 2014-2020. Podstawą do wdrażania działań środowiskowych jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349), na podstawie której  wdrożono przepisy szczegółowe dotyczące tych działań:

§   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/415

§   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/370

Kontynuowany jest też nabór wniosków na realizację działania Program rolnośrodowiskowy objęty PROW 2007-2013.

§   Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 350) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/350

Do Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne może przystąpić rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów, którzy posiadają powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha, a w przypadku pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone minimum 3 ha.

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację działania „Program rolnośrodowiskowy” w roku 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 mogą przejść w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Przystępując do programu należy posiadać Planu działalności rolnośrodowiskowej sporządzony przez uprawnionego doradcą rolnośrodowiskowego, a w przypadku pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (bez wariantu4.7) i 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 ekspertyzę przyrodniczą przyrodniczej. Dokumentację na wariant 4.7 sporządza doradca rolnośrodowiskowy.

Ostateczny termin przygotowania Planu działalności rolnośrodowiskowej/ ekologicznej i ekspertyzy przyrodniczej  upływa  10 lipca 2015 roku.

Ze względu na to, iż Program jest działaniem wieloletnim i modyfikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie realizacji konieczna jest współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolnośrodowiskowym. Wszystkie zmiany w zakresie realizowanego programu należy nanosić do Planu działalności rolnośrodowiskowej również do 10 lipca

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze z zakresu programów rolnośrodowiskowych od 2004 roku tj. od początku ich realizacji na terenie naszego kraju.

Do dyspozycji rolników są doradcy rolnośrodowiskowi w centrali PODR w Szepietowie i wszystkich biurach powiatowych (PZDR).

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Zakres usług doradczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie związanych z programem rolnośrodowiskowym obejmuje:

• doradztwo indywidualne i grupowe (seminaria i warsztaty) na temat aktualnych przepisów prawnych
• analizę gospodarstwa pod kątem doboru pakietów i wariantów odpowiednich do realizacji w gospodarstwie
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej:
planu działalności rolnośrodowiskowej,
wniosku o płatności rolnośrodowiskowe,
planu nawozowego, o ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i botanicznej),
prowadzenie rejestrów działań rolnośrodowiskowych,
przygotowanie dokumentacji z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zapraszamy zainteresowanych rolników nowymi działaniami PROW 2014- 2020 i dotychczasowych beneficjentów programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2020 do naszych biur lub telefonicznego kontaktu z doradcami rolnośrodowiskowymi.

Skip to content