Program rolnośrodowiskowy w 2014 roku

mar 11, 2014 | Doradcze

W 2014 roku kontynuowane będzie wsparcie działań środowiskowych w ramach programu rolnośrodowiaskowego objętego PROW 2007-2013.

Nabór wniosków prowadzony jest od 15 marca do 15 maja 2014 roku (z potrąceniami 1% za dzień roboczy do 9 czerwca 2014).

Przyjmowane będą wnioski tzw. kontynuacyjne na dotychczasowych zasadach oraz zostanie przeprowadzony nabór nowych wniosków na zasadach zmienionych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Do programu na nowych zasadach mogą przystąpić rolnicy, którzy zakończyli zobowiązanie w ramach PROW 2007-2014 oraz Ci, którzy dotychczas nie uczestniczyli jeszcze w programie.

Warunkiem przystąpienia do programu jest przygotowanie Planu działalności rolnośrodowiskowej przez uprawnionego doradcą rolnośrodowiskowego, a w przypadku pakietów 4 i 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach i poza obszarami Natura 2000 ekspertyzy przyrodniczej.

Plan działalności rolnośrodowiskowej i ekspertyzę przyrodniczą w roku 2014 należy przygotować w terminie do 9 czerwca.

Ze względu na to, iż Program rolnośrodowiskowy jest działaniem wieloletnim i modyfikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie realizacji konieczna jest współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolnośrodowiskowym. Wszystkie zmiany w zakresie realizowanego programu należy nanosić do Planu działalności rolnośrodowiskowej również do 9 czerwca.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze z zakresu programów rolnośrodowiskowych od 2004 roku tj. od początku ich realizacji na terenie naszego kraju.

Do dyspozycji rolników są doradcy rolnośrodowiskowi w centrali PODR w Szepietowie i wszystkich biurach powiatowych (PZDR).

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Zakres usług doradczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie związanych z programem rolnośrodowiskowym obejmuje:

 • doradztwo indywidualne i grupowe (seminaria i warsztaty) na temat aktualnych przepisów prawnych
 • analizę gospodarstwa pod kątem doboru pakietów i wariantów odpowiednich do realizacji w gospodarstwie
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej:
  • planu działalności rolnośrodowiskowej,
  • wniosku o płatności rolnośrodowiskowe,
  • planu nawozowego,
  • ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i botanicznej),
  • prowadzenie rejestrów działań rolnośrodowiskowych,
  • przygotowanie dokumentacji z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Usługa opracowania Planu działalności rolnośrodowiskowej może być objęta wsparciem finansowym, o ile rolnik wcześniej skorzysta z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”.

Zapraszamy zainteresowanych rolników i beneficjentów programu rolnośrodowiskowego do naszych biur lub telefonicznego kontaktu z doradcami rolnośrodowiskowymi.

Lista doradców rolnośrodowiskowych

Lista ekspertów przyrodniczych PODR w Szepietowie

Szczegółowe informacje w zakładce Programy rolnośrodowiskowe

Nadzór merytoryczny nad realizacją usług związanych z działaniem „Program rolnośrodowiskowy” sprawuje Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska PODR w Szepietowie.

Nr tel.: 86 275 89 19, 500 296 234
E-mail: mwroblewska@odr-szepietowo.pl

Skip to content