Wydawnictwa

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie popularyzuje wiedzę rolniczą poprzez publikacje drukowane w formie tradycyjnej – broszury i ulotki, które dostępne są we wszystkich Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego do wyczerpania nakładu. Od 2011 r. broszury fachowe ukazują się również w wersji elektronicznej i publikowane są w zakładce Broszury i ulotki.

Wiadomości Rolnicze, miesięcznik redagowany i wydawany przez PODR w Szepietowie, to nie tylko fachowe porady i zalecenia rolnicze, ale również źródło najnowszych informacji rolniczych. Czasopismo dostępne jest w prenumeracie oraz w sprzedaży (siedzibach powiatowych PODR oraz redakcji miesięcznika). Ukazuje się od 1990 roku.

Wiadomości Rolnicze

Wiadomości Rolnicze

Broszury i ulotki

Broszury i ulotki

Skip to content