Konkurs „Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły”.

sie 14, 2021

Gmina Sokoły już od wielu lat organizuje konkurs na „Najpiękniejszą posesję, zagrodę w Gminie Sokoły”. Jest on adresowany do mieszkańców Gminy Sokoły, będących właścicielami bądź użytkownikami domów jedno i wielorodzinnych oraz zagród.

Celem konkursu jest poprawa wyglądu i estetyki zagospodarowania posesji i zagród na terenie gminy, poprzez promocję pomysłowości rozwiązań dekoracyjnych terenów przydomowych. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako instytucja wdrażająca oraz wspierająca działania na rzecz poprawy estetyki i stanu sanitarno-higienicznego zagród wiejskich na terenie województwa podlaskiego corocznie włącza się w przebieg konkursu.

W tym roku konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:

– najpiękniejsza posesja,

– najpiękniejsza zagroda.

Do konkursu zgłosiło się dwóch właścicieli obiektów w kategorii zagroda.

Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele Rady Gminy Sokoły, sołtysów, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Urzędu Gminy Sokoły podczas wizytacji, dokonała oceny posesji według następujących kryteriów:

– estetyczne zagospodarowanie ogrodu ozdobnego,

– różnorodność gatunkowa nasadzeń,

– mała architektura (pergole, altany, oczka wodne, studnie, place zabaw),

– miejsca rekreacji i odpoczynku,

– ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, parapetów okiennych,

– ogródki skalne,

– trawniki i tereny zielone,

– estetyka elewacji wszystkich budynków,

– estetyka ogrodzenia,

– czystość na terenie posesji,

– wydzielenie miejsca na odpady, pojemniki,

– właściwa gospodarka ściekowa (kanalizacja, przydomowa oczyszczalnia ścieków),

– oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej,

– oryginalność i pomysłowość zagospodarowania.

W oparciu o punktację dokonaną podczas oględzin obiektów konkursowych wyłoniono laureatów, którym przyznano nagrody rzeczowe.

Lista laureatów konkursu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sokoły, pod linkiem:

http://www.sokoly.pl/index.php/home/1636-wyniki-konkursu-najpiekniejsza-posesja-zagroda-w-gminie-sokoly-w-roku-2021

 

 

Anna Olędzka

PZDR Wysokie Mazowieckie

 

Skip to content