Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

paź 20, 2011

 logo zagroda

Koncepcja funkcjonowania Sieci wprowadzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na przełomie 2010/2011 roku.

Projekt ma na celu opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci.

Działanie to służy:

 • podniesieniu prestiżu zawodu rolnika i upowszechnieniu wiedzy nt. pochodzenia żywności,
 • różnicowaniu pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
 • zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.

„Zagroda edukacyjna” jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

 • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
 • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

 Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.

Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach rolnych przynoszą wymierne korzyści dla dwóch sektorów: rolnictwa i szkolnictwa.

Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia, programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsca edukacji, poznanie wiejskiej kultury.

Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Jest to także odmiana i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód.

Uczestnicy sieci otrzymują:

 • możliwość promocji swoich zagród na portalu www.zagrodaedukacyjna.pl,
 • wsparcie doradcze i szkoleniowe ze strony systemu doradztwa rolniczego,
 • możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obiektami na szkoleniach stacjonarnych oraz w społecznościowej części portalu,
 • prawo do identyfikowania obiektu logotypem zagrody edukacyjnej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotowało  materiały filmowe promujące zagrody edukacyjne należące do  Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zostały  tu zaprezentowane przykłady działających zagród edukacyjnych z każdego województwa. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: https://zagrodaedukacyjna.pl/

 Zapraszamy również do oglądania ostatnio zrealizowanych filmów.

Zwiastun

 

 1. Województwo dolnośląskie

 1. Województwo kujawsko – pomorskie

 1. Województwo lubelskie

 1. Województwo lubuskie

 1. Województwo łódzkie

 1. Województwo małopolskie

 1. Województwo mazowieckie

 1. Województwo opolskie

 1. Województwo podkarpackie

 1. Województwo podlaskie

 1. Województwo pomorskie

 1. Województwo śląskie

 1. Województwo świętokrzyskie

 1. Województwo warmińsko-mazurskie

 1. Województwo wielkopolskie

 1. Województwo zachodniopomorskie

 

Więcej informacji:

Operator sieci:

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Meiselsa 1

31-063 Kraków

tel. 12/ 424 05 23 (13)

e-mail: drow.krakow@cdr.gov.pl

 

Koordynator w województwie podlaskim: 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Joanna Czarkowska

tel. 86 275 89 38, 506 662 611

e-mail: jczarkowska@odr-szepietowo.pl

 

Joanna Czarkowska

Skip to content