Produkcja ziemniaka w programie Integrowanej Ochrony Roślin

lip 19, 2016

W jaki sposób plantatorzy ziemniaka powinni wdrażać w praktyce zasadę Integrowanej Ochrony Roślin omawiano 12 lipca 2016 r. w Marianowie i Śniadowie na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) Oddział w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Agro-Rolnik Śniadowo.

Podczas konferencji plantatorzy mieli okazje zobaczyć różne odmiany ziemniaka znajdujące się na polu doświadczalnym Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Marianowie. Kierownik Zakładu Doświadczalnego w Marianowie przedstawił uczestnikom konferencji jakie zadania są realizowane przez Zakład w zakresie ziemniaka jadalnego i skrobiowego. Następnie przedstawiciele Zakładu Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie omówili sposoby rozpoznawania agrofagów na przykładzie poletek doświadczalnych ziemniaka.

DSC08013

DSC08055

DSC08094

Po zakończonych warsztatach polowych uczestnicy konferencji przemieścili się do sali firmy Agro-Rolnik w Śniadowie gdzie odbyły się wykłady. Wygłoszone referaty dotyczyły tematyki:

  • Integrowana Ochrona w warunkach produkcji ziemniaka w Polsce,
  • Ochrona plantacji ziemniaka przed agrofagami w świetle Integrowanej Ochrony Roślin,
  • Optymalizacja nawożenia, według Integrowanej Ochrony Ziemniaka.

DSC08124

DSC08099

Pozyskana wiedza z konferencji spowoduje, iż rolnicy zmienią podejście do stosowanego dotychczas nawożenia oraz chemicznej ochrony ziemniaka, co przełoży się na efektywne wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin, obniżając koszty uprawy tej rośliny. Współorganizatorami konferencji były firmy: Bayer CropScience, Agrosimex oraz Innvigo.

 Prezentacje do pobrania:

Integrowana ochrona ziemniaka

Integrowana ochrona przed agrofagami

Optymalizacja nawożenia

 

 

 

Krzysztof Kulik

Skip to content