Wpływ przebiegu wegetacji na wysokość i jakość plonów kukurydzy w roku 2022

lis 29, 2022

Wiosenna wegetacja w początkowym terminie wysiewu nasion kukurydzy przebiegała w warunkach niesprzyjających szybkim wschodom roślin z powodu niskiej dobowej temperatury powietrza wpływającej na wolne nagrzewanie się gleb. Wiosenne warunki pogodowe pod względem temperatury w bieżącym roku były zbliżone to tych z roku poprzedniego i w większości przypadków siew kukurydzy był opóźniony i został wykonany w I połowie maja po znacznym wzroście dobowej temperatury powietrza przekraczającej 12oC, natomiast plantacje kukurydzy założone jeszcze w II połowie kwietnia charakteryzowały się większym zachwaszczeniem z powodu małej skuteczności zastosowanych herbicydów doglebowych. Warunki pogodowe (temperatura i wilgotność) w dalszym okresie wegetacji kukurydzy były sprzyjające do wzrostu i rozwoju roślin. Sytuacja ta uległa pogorszeniu z końcem lipca i trwała do pierwszej dekady września czyli w czasie końcowego wzrostu roślin kukurydzy i wykształcaniu się kolb ziarnowych. Ten okres czasowy charakteryzował się wysokimi dobowymi temperaturami powietrza połączonymi z brakiem opadów deszczu i zdecydowanie wpłynął na wielkość zbieranego plonu w postaci zielonki jak i ziarna. Poprawa warunków pogodowych w pierwszej dekadzie września okazała się już za późna na odrobienie strat związanych z plonowaniem. W roku 2022 na plantacjach kukurydzy nie wystąpiły sprzyjające warunki do znaczącego porażenia roślin chorobami grzybowymi. Termin zbioru zielonki i ziarna kukurydzy był zbliżony do lat wcześniejszych i przebiegał w warunkach nieco zbyt wysokiej wilgotności roślin, zwłaszcza w czasie zbioru ziarna, co szczególnie odbiło się na jakości i cenie skupu w formie obniżki ceny za zbyt dużą wilgotność. Według szacunków doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w roku 2022 plon kukurydzy na zielonkę wyniósł średnio ok. 515 dt/ha, natomiast plon kukurydzy ziarnowej oszacowany został średnio na ok. 89 dt/ha, przy wilgotności wynoszącej ok. 33%. Niższe zbiory ziarna według analityków mogą przełożyć się w przyszłym roku na wzrost cen materiału siewnego kukurydzy.

 

                                                                                                            Krzysztof  Kulik

Skip to content