Jaką odmianę kukurydzy wybrać do uprawy na zielonkę – polską czy zagraniczną

mar 16, 2015

Jaką odmianę kukurydzy wybrać do uprawy na zielonkę – polską czy zagraniczną? To jest problem wielu rolników. W sklepach nasiennych jest bardzo dużo odmian kukurydzy zarówno polskich jak i zagranicznych. Zazwyczaj wyrażana jest opinia, że lepsza jest kukurydza odmian zagranicznych. Jednak jej nasiona są znacznie droższe.

W wybirze odmiany mogą pomóc doświadczenia prowadzone wspólnie przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Doświadczenia są szczególnie interesujące dla rolników województwa podlaskiego ze względu na odmienny przebieg pogody w naszym województwie w porównaniu do pozostałej części Polski. W latach 2013-2014 w doświadczeniach sprawdzano 10 odmian (w tym 5 odmian polskich i 5 odmian zagranicznych). W doświadczeniach okazało się, że odmiany polskie nie ustępują odmianom zagranicznym w plonowaniu (tab. nr 1).

Tabela 1. Plon świeżej masy kukurydzy

Odmiany
zagraniczne
polskie
Plon świeżej masy w latach 2013-2014 (t z ha)
66,8
66,1

W roku 2014 przeprowadzono też analizę (badania) jakości materiału roślinnego kukurydzy pobranej z doświadczeń (tab. nr 2).

Tabela 2. Analiza materiału roślinnego w roku 2014

Cecha
odmiany
%
suchej
masy
Zawartość
białka
(%)
Zawartość
włókna
(%)
Zawartość
skrobi
(%)
Cukry
rozpuszczalne
(%)
Strawialność
roślin
(%)
Zagraniczne
34
6,2
17,8
31,0
8,7
64
Polskie
33
7,0
17,4
31,6
7,9
67

Różnice między otrzymanymi wynikami poszczególnych cech kukurydzy okazały się niewielkie. W badanych cechach odmiany polskie zwykle nie ustępują odmianom zagranicznym, a nawet mają wyższą zawartość: białka i skrobi. Charakteryzują się także niższą zawartością włókna i lepszą strawnością całych roślin. Ustępują jednak odmianom zagranicznym niższą zawartością suchej masy i niższym poziomem cukrów rozpuszczalnych.

Większe znacznie w plonowaniu i jakości materiału wyjściowego do produkcji kiszonki ma odmiana kukurydzy niż jej pochodzenie. O szczegóły dotyczące charakterystyki i plonowania poszczególnych odmian kukurydzy zapraszamy do doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Jan Reńko

Żródło: Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych i rolniczych zbóż, rzepaku ozimego, kukurydzy, grochu siewnego i ziemniaka, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie, Krzyżewo grudzień 2014

Skip to content