Jak zostać właścicielem gospodarstwa ekologicznego

kwi 25, 2018

Niejeden właściciel posiadający nieintensywną produkcję rolną myśli o prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego. Do podjęcia takiej decyzji zachęcają dodatkowe dopłaty, jak również możliwość zbytu produktów ekologicznych za wyższą cenę, chociaż z tym – nie jest tak łatwo.

Sprzedaż ekologicznej produkcji rolnej ze znakiem „Rolnictwo ekologiczne” zaczyna formować się dzięki konsumentom kupującym zdrową żywność. W ostatnich latach zaczęło się rozwijać przetwórstwo produkcji ekologicznej. Problem jednolitych partii produkcji w gospodarstwach jest częstym zagadnieniem poruszanym przez przetwórców ekologicznej żywności. Jednym z rozwiązań problemu może być zrzeszanie się, tworzenie grup producenckich, czy innych form wspólnego działania.

Jednakże, aby założyć gospodarstwo ekologiczne, najpierw należy zrobić kilka kroków:
. zapoznać się z zasadami rolnictwa ekologicznego i przepisami prawnymi dotyczącymi rolników ekologicznych (obowiązują od 1 stycznia 2009 roku: Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli;
. zgłosić działalność w rolnictwie ekologicznym do jednej z wybranych jednostek certyfikujących – celem zgłoszenia jest coroczna kontrola gospodarstwa pod względem przestrzegania rozporządzeń Rady i ustaw dotyczących rolnictwa ekologicznego;
. zgłosić działalność w rolnictwie ekologicznym do WIJHAR-S – Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
. zgłosić się do doradcy rolnośrodowiskowego w celu opracowania planu działalności rolnośrodowiskowej i wniosku o płatność rolnośrodowiskową, jak również o doradztwo z zakresu przepisów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym;
. złożyć wniosek o płatność rolnośrodowiskową z Biurze Powiatowym ARiMR.

Po zgłoszeniu działalności w jednostce certyfikującej i do IJHAR-S – Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zaczyna się (najczęściej) dwuletni okres przestawiania na produkcję ekologiczną. Następnie gospodarstwo otrzymuje certyfikat na produkty rolne wytwarzane w gospodarstwie i możliwość stosowania logo „Produkcja ekologiczna”.

Waldemar Bobin

Skip to content