Ważne informacje dla dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego

gru 7, 2016

W celu zgłoszenia się do „Wykazu dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego” dostawca wypełnia i wysyła na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa) formularz zgłoszeniowy dostawcy ekologicznego, który znajduje się na stronie http://piorin.gov.pl.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu zgodności wraz z załącznikiem. Na podstawie wypełnionego formularza dostawca jest umieszczony w wykazie publikowanym na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  O zmianach w dostępności produktów dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Stosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w gospodarstwie ekologicznym

W przypadku braku w „Wykazie dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego”, którym zainteresowany jest rolnik, może on wystąpić z wnioskim do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi (konwencjonalnego). Wzór wniosku znajduje się na stronie http://piorin.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania i składania wniosków znajduje się w pouczeniu zamieszczonym na drugiej stronie wniosku.

Źródło: http:piorun.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/informacje dla dostawców materiału siewnego/

M. Siemieniako
PZDR Białystok

 

 

Skip to content