Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacyjne przetwórstwo na małą skalę” – wyjazd studyjny na Litwę w dniach 28-30.11.2022 r.

lis 14, 2022 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacyjne przetwórstwo na małą skalę” – wyjazd studyjny na Litwę w dniach 28-30.11.2022 r.

Organizatorem operacji jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2022–2023.

Celem operacji jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego przetwórstwa surowców rolnych pochodzących z gospodarstwa na małą skalę oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw. Działanie przyczyni się do zapoznania uczestników z innowacjami w przetwórstwie na małą skalę oraz z tematami ściśle związanymi z przetwórstwem. Dzięki realizacji operacji możliwa będzie wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów zawodowych wśród  uczestników wyjazdu oraz zapoznanie się z nowatorskimi rozwiązaniami stosowanymi u naszych wschodnich sąsiadów.

Operacja jest skierowana do mieszkańców obszarów wiejskich planujących rozpoczęcie działalności związanej z przetwórstwem surowców rolnych, osób zainteresowanych tematyką, przedstawicieli instytucji wspierających rolnictwo oraz doradców rolniczych.

Program wyjazdu obejmuje wizyty w innowacyjnych lokalnych obiektach przetwarzających owoce, mleko i mięso  w rejonie druskiennickim i okolicach na Litwie.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 18.11.2022 r. (piątek) do godz.12.00 na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, biuro nr. 28, bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres: tsniecinski@odr-szepietowo.pl (decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR. Warunki udziału i wyboru uczestników szczegółowo określa Regulamin naboru (załącznik).

Organizator podczas wyjazdu zapewnia transport uczestników wraz z ich ubezpieczeniem w czasie wyjazdu, nocleg, wyżywienie, opiekę merytoryczno-organizacyjną oraz materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Tomasz Śnieciński, tel. 86 275 89 28.

Załączniki

  1. Regulamin naboru
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa
Odsłony : 290
Skip to content