Obowiązkowe ogrodzenie i plan bezpieczeństwa biologicznego – od 1 grudnia nowe przepisy dotyczące zwalczania ASF

paź 27, 2021 | Brak kategorii

Od 1 grudnia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Rolnicy w strefach ASF (różowej i czerwonej) będą zobowiązani do ogrodzenia swoich budynków inwentarskich oraz stworzenia pisemnego planu bezpieczeństwa biologicznego.

Nowe przepisy unijne nakładają szereg obowiązków na producentów trzody chlewnej. Każdy z hodowców musi opracować plan ochrony biologicznej swoich gospodarstw do 30 listopada. Na każde działanie w gospodarstwie musi być opisana procedura postępowania.

W pierwszej kolejności ma być wdrożony tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego”, który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw, w których zatrudniane są do obsługi osoby z zewnątrz.

Plan ten zawiera znane już wymagania jak m.in. konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich, znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza, oraz strefę brudną – podwórko, magazyny sprzętu rolniczego i część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić osoby z zewnątrz. Jednak rolnicy muszą samodzielnie przygotować taki dokument w odniesieniu do sytuacji w swoim gospodarstwie.

Takie zmiany to efekt unijnych przepisów, które teoretycznie już obowiązują w Polsce. Uznano jednak, że do końca października nikt nie będzie tego wymagał od rolników, aby dać im czas na dostosowanie się.

Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie przepisów jest Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, która pomaga dla małych gospodarstw rolnych w stworzeniu pisemnego planu bezpieczeństwa biologicznego. Inaczej jest z większymi fermami, które np. zatrudniają pracowników. Właściciel gospodarstwa będzie musiał sam stworzyć taki plan. Będą tam zapisane już obowiązujące przepisy. Według Inspekcji Weterynaryjnej do końca października 90% rolników spełni te wymagania. W załączeniu schemat planu bezpieczeństwa biologicznego.

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa1

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

Opracowano na podstawie danych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Tadeusz Kruszewski

 

 

Skip to content