Strategia „Polska wołowina 2030”

lip 20, 2023 | Aktualności, artykuły obce, Brak kategorii, Polecane

Szanowni Państwo,
W imieniu Rady Sektora Wołowiny w załączeniu przekazujemy strategię „Polska wołowina 2022”. Strategia ta była propozycją Porozumienia Rolniczego i została przyjęta 24 kwietnia 2019 r. Obecnie przystępujemy do przygotowania nowego dokumentu: strategii, która zastąpi strategię „Polska wołowina 2022”. Przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” jest konieczne ponieważ:
1) Zakończyły się ramy czasowe obowiązywania strategii „Polska wołowina 2022”,
2) Zadania założone do realizacji w strategii „Polska wołowina 2022” zostały w części wykonane,
3) Zmianie uległo otoczenie gospodarcze i polityczne, a w szczególności przyjęty został Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027.
Strategia „Polska wołowina 2022” ma swoją strukturę, układ i odpowiednią logikę merytoryczną. Przygotowując nową strategię chcielibyśmy tam, gdzie to możliwe zachować układ dokumentu i kolejność informacji w nim prezentowanych. Oczywiście zawartość merytoryczna musi zostać zmieniona, zaktualizowana, ale przyjęcie analogicznego układu powinno ułatwić zrozumienie dokumentu.
Proponuje się przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” w przedziale czasowym analogicznym do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. Zachowanie spójności pomiędzy tymi dokumentami powinno ułatwić zarządzanie i planowanie. Jednocześnie pozwala, aby dyskusje nad nowym Planem Strategicznym tj. planie po 2027 były prowadzone w analogicznym czasie jak dyskusje nad nowa perspektywą rozwoju rynku wołowego.
Dla przypomnienia zaznaczyć trzeba, iż strategia „Polska wołowina 2022” składała się z informacji zawartych na 88 slajdach.
1) Slajdy 1-4 to slajdy porządkowo wprowadzające
2) Slajdy 5-11 to charakterystyka polskiego rynku
3) Slajdy 12-41 to kluczowe wyzwania
4) Slajdy 42-57 to inicjatywy strategiczne (opisanych jest 6 dźwigni wzrostu)
5) Slajdy od 58 do 88 to załączniki w tym:
a) 59-64 to opis głównych założeń kalkulacji kosztów i korzyści
b) 65-88 to diagnoza polskiego rynku (66-69 łańcuch wartości, 70-82 popyt na wołowinę i 83-88 otoczenie rynkowe).
Charakterystyka polskiego rynku wymaga całościowej aktualizacji i podania świeżych danych. Proszę zwrócić uwagę, iż naturalnym przedłużeniem informacji zawartych w tej części
Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
są informacje umieszczone na slajdach 65-88 tj. diagnoza polskiego rynku. Slajdy te tez będą wymagały aktualizacji.
Kluczowe wyzwania – Strategia „Polska wołowina 2022” opisuje kluczowe wyzwania dla branży wołowej. Koncentrują się one wokół sześciu kluczowych obszarów: (1) Percepcja, (2) Integracja, (3) Satysfakcja, (4) Kooperacja, (5) Kompetencje i (6) Optymalizacja.
Komentując kluczowe wyzwania proszę wprowadzić za pośrednictwem formularza elektronicznego https://forms.office.com/e/JuMyWnXa59
Inicjatywy strategiczne – strategia posługuje się również terminem dźwignie wzrostu. Strategia zakładała uruchomienie, zainicjowanie opisanych inicjatyw strategicznych w celu przyspieszenia oddziaływania czynników o charakterze ekonomicznym i w celu wzmocnienia oddziaływania tych czynników.
Komentując inicjatywy strategiczne proszę wprowadzić za pośrednictwem formularza elektronicznego https://forms.office.com/e/mp6QBK01LK

Termin zgłaszania uwag: do 31.07.2023 r.
Kontakt: mail rada@beef.org.pl

Załączniki:
Strategia Polska Wołowina 2022
Spis kluczowych wyzwań i inicjatywy

Z poważaniem
Jerzy Wierzbicki
Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny
Jacek Zarzecki
Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowego Porozumienia Rolniczego

Odsłony : 340
Skip to content