Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych na terenie województwa podlaskiego w latach 2017-2019

cze 24, 2019 | SIR

Operacja pn.: Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych na terenie województwa podlaskiego w latach 2017-2019

Celem operacji było wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez realizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wyjazdów studyjnych oraz publikacji w ramach planu operacyjnego na lata 2014-2015 i 2016-2017 oraz 2018-2019

Termin wykonania operacji: czerwiec 2016 r. – czerwiec 2019 r.

Skip to content