Operacja pn.: Operacja własna w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2022-2023

mar 22, 2024 | SIR

Operacja pn.: Operacja własna w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich
w latach 2022-2023
 

Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Skip to content