Finał etapu wojewódzkiego VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa –środki chemiczne to nie zabawa”

maj 8, 2017 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

26 kwietnia 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,
w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym
z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych,w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

Organizatorami etapu wojewódzkiego konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Pracownicy Kasy przed konkursem przeprowadzili w większości szkół biorących udział w konkursie 81 pogadanek dotyczących zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, w czasie których przeszkolili 3855 uczniów.

Do konkursu nadesłano 1199 prac plastycznych ze 149 szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa podlaskiego. Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa to klasy 0-III, II grupa to klasy IV-VI.

Laureatami etapu wojewódzkiego konkursu z I grupy wiekowej z klas 0 – III zostali:

I miejsce – Filip Faszczewski, kl. II, Zespół Szkół w Klukowie,

II miejsce – Krystian Burak, kl. II, Zespół Szkół Samorządowych w Janowie,

III miejsce – Piotr Toczyłowski, kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bagnach.

Laureatami z II grupy wiekowej, z klas IV – VI zostali:

I miejsce– Krystian Wojciech Bomber, kl. V, Szkoła Podstawowa w Wiżajnach,

II miejsce – Anna Kulhawik, kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bagnach,

III miejsce – Anna Korzeniecka, kl. V, Zespół Szkół z litewskim językiem nauczania „Żiburys” w Sejnach.

Ponadto Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała po 10 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

Za najaktywniejszy udział w konkursie wyróżnienie otrzymał Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

Uczestnicy konkursu, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, zostali zakwalifikowani do etapu centralnego.

Fundatorem Słodkiego poczęstunku było Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Contractus Sp. z o.o.   

Sylwia Zalewska

Inspektor

OR KRUS w Białymstoku

laureaci krus

Skip to content